NIEUWS, FACTS & FUN

Wij zijn steeds op zoek naar het vergroten van onze impact en de impact van onze opdrachtgevers met als doel om te versnellen naar een circulaire en inclusieve economie. Met veel plezier komen we in contact met nieuwe netwerken, samenwerkingsverbanden en manieren om te versnellen.

Samen verzamelen en delen we kennis. Wil je verder praten over een van deze thema’s?

Bij aanbestedingen van de overheid is social return sinds 2011 een verplicht contractpunt. Er wordt een inspanning van minimaal 5% besteedt aan het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daphne Kabbedijk heeft een whitepaper geschreven over de ervaringen, kennis en de obstakels van social return in het facilitaire werkvel

In het sociaal akkoord van 2013 is beslist dat er meer banen moeten komen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Om ervoor te zorgen dat de banen er daadwerkelijk komen, is de quotumwet ingevoerd.  'Op naar de 100.000 banen’ is een overkoepelende wegwijzer die werkgevers ondersteunt om banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren.

De Rockefeller Foundation heeft een duidelijke visie op de inclusieve economie. De foundation onderscheidt vijf gerelateerde karakteristieken: participatie, gelijke kansen, groei, duurzaamheid en stabiliteit. Eind 2016 heeft zij een uitgebreid rapport uitgebracht over de indicatoren van een inclusieve economie.

Als Ridderkerks/Haags bedrijf zijn we er trots op dat we wereldnieuws zijn in Ridderkerk. Lees hier het berichtje in De Combinatue, de lokale krant van Ridderkerk. 

Circulair, circulaire economie, circulariteit, circulair inkopen; veelgehoorde termen afgelopen jaren. Maar wat is de noodzaak om de transitie te maken van een lineaire bedrijfsvoering naar een circulaire bedrijfsvoering? En waar start je? Hopelijk draagt deze whitepaper bij aan het zetten van uw eerste stap op weg naar circulair inkopen. Beschikbaar als PDF en IBook.

Organisaties die duurzamer willen opereren, focussen in de praktijk vooral op de 'harde' kant en nemen met name technische maatregelen. Maar als ze geen aandacht aan de 'zachte' kant van gedragsverandering besteden, laten ze onnodige winst liggen. Yvette heeft het stimuleren van duurzaam gedrag beschreven in een artikel in Facto. Lees hem hier.