Projecten

Samen met onze opdrachtgevers realiseren we mooie projecten, maken we impact en versnellen we de circulaire economie.

Dit doen we met realiteitszin en een open blik. Omdat we alle organisaties in Nederland in staat willen stellen te versnellen naar een circulaire bedrijfsvoering, zorgen we ervoor dat een project niet stopt na de afronding, maar het verder kan worden gebracht zonder de begeleiding van PHI Factory.

Het kabinet stelt in 2018 5 miljoen euro beschikbaar om via inkoop een impuls te geven aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie. Eén van die impulsen is de start van 10 leernetwerken klimaatneutraal en circulair inkopen die georganiseerd worden door Rijkswaterstaat en PIANOo.

Heineken staat met haar heerlijke, heldere producten dicht bij de consument. Met haar business partners faciliteert ISS Heineken in haar activiteiten. Om de duurzame initiatieven in de dienstverlening te belichten en verder te ontwikkelen organiseert ISS een duurzaamheidsevent.

Rabobank vindt een circulaire economie van groot belang voor Nederland. Daarom wil de grootbank de omschakeling naar een circulaire economie versnellen door inzichten in circulaire bedrijfsmodellen te combineren met kennis van financiële producten en risicobeheer.

Rijkswaterstaat wil in 2030 50% minder grondstoffen verbruiken en 100% circulair werken. In het kader van het Impulsprogramma heeft Rijkswaterstaat PHI gevraagd om 13 workshops te geven tijdens de roadshow CE.

Facility heeft PHI gevraagd om haar klanten te inspireren tijdens een klantenbijeenkomst over verduurzamen en circulair facility management.

ProRail en Rijkswaterstaat (RWS) zijn het programma Samen Circulair gestart welke erop gericht is om elkaar te versterken en samen op te trekken als het gaat om circulaire vraagstukken. PHI is gevraagd om de startbijeenkomst vorm te geven en te begeleiden.

De EU Urban Agenda is een samenkomst van de Europese landen om met name stedenbouw zo circulair mogelijk te krijgen. Tijdens de bijeenkomst van de Europese partnerschap circulaire economie verzorgde PHI de breakout sessie.

Voor het project circulaire werkkleding participeren een aantal leden van de NVRD samen met PHI in een werkgroep. Gezamenlijk werken we aan circulaire ambities ten aanzien van circulaire werkkleding.

Circulariteit in de schoonmaak, het onderwerp van de jaarlijkse branchebijeenkomst van schoonmaakadviesbureau Atir. De gasten gingen onder leiding van PHI Factory het gesprek met elkaar aan in een interactieve workshop.

De nieuwe verkeersleidingspost van ProRail in Utrecht is 4 juni 2015 officieel geopend. Het project omhelste o.a. twee circulair inkoop pilots op het gebied van kantoorinrichting en vloerbedekking.

Met het gegeven dat het wereldwijde voedselsysteem een significante oorzaak is voor het uitputten van de aarde namen PHI en Inge Jeurink van ABN Amro de Nederlandse contract cateraars op inspirerende wijze mee in hun 'experimenten' met circulariteit.

PHI Factory verzorgde een lunchlezing voor het Kenniscentrum NoorderRuimte op de Hogeschool Groningen over hoe de principes van een circulaire economie ingezet konden worden voor een duurzamer ontwerp van de gebouwde omgeving.

PHI Factory verzorgde een masterclass: circulair bouwen voor UVO van de Gemeente Utrecht. Hierin stond centraal: 'wat is er voor nodig om de Koninklijke Bibliotheek volgens circulaire principes te renoveren?'.