CO2 Impact Calculator

Krijg inzicht in de CO2-footprint van jouw organisatie.

We helpen je grip te krijgen op de CO2-footprint van jouw organisatie. Niet alleen laten we jou en je medewerkers zien waar je uitstoot zit, we geven je ook de knoppen waar je aan kan draaien om je footprint te reduceren. Met cijfers helpen we je het gesprek te voeren met je ketenpartners en datagedreven keuzes te maken.

Meten is weten.
Ontdek waar je staat.

CO2 Impact Calculator

Met behulp van zorgvuldig gekozen normen en kengetallen op basis van wetenschappelijke data en life cycle analyses maken we de directe en indirecte impact van organisaties inzichtelijk. Bij onze CO2-analyses volgen we de richtlijnen van het Greenhouse Gas Protocol. Met de CO2 Impact Calculator brengen we zowel de directe CO2-impact van een organisatie (scope 1 en 2 van het GHG Protocol) als de ketenverantwoordelijkheid van de organisatie in kaart (scope 3).

Waar binnen je organisatie heb je invloed op je CO2-footprint? Overal!

De milieu-impact van gebouwbeheer, schoonmaak en de bedrijfskantine tot de volledige inkoop-spend van de organisatie: overal kunnen CO2-emissies worden gereduceerd, direct of in de keten. Omdat elke organisatie uniek is bieden we een breed scala aan analyses. Ons aanbod kan zo goed aansluiten op de vraag en beschikbare tijd, data en middelen van een organisatie.

CO2 Organisatiescan

Het reduceren van CO2-uitstoot begint bij de CO2-impact van de bedrijfsvoering van de organisatie. Met onze organisatiescan brengen we deze in kaart voor scope 1 en 2, en 3. Denk hierbij aan energie- en brandstofverbruik, woon-werk verkeer en zakelijke dienstreizen, maar ook de milieulast van de diverse facilitaire diensten en services. We kijken waar de grootste CO2-footprint zit en geven concreet advies hoe je deze kunt reduceren.

CO2 Inkoopanalyse

Impact maak je samen. Vaak ontstaan de meeste CO2-emissies van organisaties indirect (scope 3), bijvoorbeeld door het inkopen van materialen en producten. Maar bij welke leveranciers zit de meeste impact? Er zijn maar weinig organisaties die dit goed in beeld hebben. Deze ketenemissies brengen wij in kaart door de volledige inkoop onder de loep te nemen, door de data bij verschillende leveranciers op te halen. Daarnaast berekenen we de impact van maatregelen en maken we projecties van de toekomstige CO2-footprint. Hiermee ontstaat advies op maat en kan gericht worden gestuurd op het samen verkleinen van de CO2-footprint.

CO2 Dashboard

Samen met de interne organisatie en externe partners sturen op de CO2-footprint? Een dashboard helpt om dit overzichtelijk te doen. Dit begint met de vragen: voor wie is het dashboard en wat is het doel ervan? Wij helpen met de antwoorden, om zo de juiste datastromen die nodig zijn voor het sturingsmodel te identificeren. Vervolgens kunnen wij het dashboard bouwen in Power BI, of de input en expertise leveren voor het instrument wanneer dit door de eigen organisatie wordt ontwikkeld.

CO2 Keuze Calculator

Wil je in een aanbesteding de CO2-footprint doorrekenen van de verschillende aanbiedingen? Wil je weten wanneer je moet gaan voor nieuw of voor hergebruik en wat de CO2-impact daarvan is? Dan is het belangrijk om data gedreven keuzes te gaan maken op basis van de CO2-footprint van de verschillende alternatieven. Wij rekenen de impact door van zowel producten, diensten als duurzame maatregelen. Voor het verduurzamen van het gebouw hebben we hiervoor een specifiek model gebouwd; het E3-model. Het E3 model geeft inzicht welke duurzaamheidsmaatregelen- of producten het beste scoren op euro's, energie en emissies van de materialen. Hiermee kun je datagedreven afwegingen maken tussen de financiële impact, de energetische verbetering en milieu-effecten van mogelijke maatregelen.

CO2 Deepdive

Behoefte aan meer inzicht en/of maatwerk? Met onze CO2 Deepdive doen we projecten op maat en out of the box. Voorbeelden lopen uiteen van het in kaart brengen van de CO2-impact van brandpreventie tot het analyseren van de milieu impact van het versturen van data. Samen analyseren we je vraagstuk om tot een passende aanpak te komen.

Meten is leren

Alleen meten om het weten is niet genoeg. Bij het maken van een CO2 analyse, kijken we daarom altijd naar de praktijk. Wat kan de organisatie doen om de CO2-voetafdruk te verlagen? Hierbij geven we een advies met praktische tips en kunnen we doorrekenen wat het effect is van bepaalde maatregelen. Waar nodig kunnen we ook adviseren ten aanzien van reductie- en compensatiedoelstellingen. Wil je in de toekomst zelf in staat zijn CO2-metingen uit te voeren? Dan bieden we de training en begeleiding om onze methodiek intern te borgen.

Meer informatie? Neem contact met ons op.

Meer informatie?

Onze expert vertelt graag meer.

Image
Joost Droste

Blijf op de hoogte!

Image
T: +31 (0)180 45 34 32
E: info@phifactory.com

Contact

T: +31 (0)180 45 34 32
E: info@phifactory.com

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.