FMN: ‘Energieprestatielabels dragen onvoldoende bij aan klimaatdoelstellingen’

De maatregelen die de Klimaattafel Gebouwde Omgeving onder leiding van Diederik Samsom op 10 juli presenteert, gaan daarin wat FMN betreft nog niet ver genoeg. De beroepsvereniging vindt met name dat energieprestatielabels aangepakt moeten worden. Als vertegenwoordiger van de eindgebruiker vindt FMN dat de goedbedoelde labeling contraproductief is aan het realiseren van de noodzakelijke versnelling in verduurzaming. Dit, omdat de relatie met werkelijk energieverbruik in de praktijk nauwelijks blijkt te bestaan.

Circa 40 procent van het energieverbruik van de gebouwde omgeving komt voor rekening van utiliteitsgebouwen. Gebouweigenaren, gebouwbeheerders en facility managers zijn volgens FMN een belangrijke sleutel bij het realiseren van de Nederlandse klimaatdoelstellingen. “Als het hebben van een energieprestatielabel voor een gebouw belangrijker wordt dan het daadwerkelijk terugdringen van het energieverbruik, dan houden we ons zelf echt voor de gek,” aldus FMN-voorzitter Natalie Hofman. Ze benadrukt dat zonder een versnelde focus op het daadwerkelijk verlagen van het energiegebruik in gebouwen de klimaatdoelstellingen van Parijs niet gehaald zullen worden.

Nietszeggende labels
De beroepsvereniging constateert dat de huidige regelgeving vooral stuurt op het hanteren van een verplicht energielabel (energielabel A t/m C) voor vastgoed: alle kantoorgebouwen moeten in 2023 een label C bezitten en in 2030 moeten alle gebouwen gemiddeld tenminste energielabel A bezitten. En hier wringt volgens FMN de schoen. Een label zegt namelijk niets over het uiteindelijke verbruik: een gebouw met energielabel A kan nog steeds boven de norm energie verbruiken en veel CO2 uitstoten.

Normen baseren op het zo snel mogelijk remmen van verbruik
De huidige labeling is gebaseerd op theoretische normen en dus niet op daadwerkelijk verbruik. Ook ontbreekt handhavingsbeleid. Hierdoor blijft de echte besparing onzichtbaar. Dit leidt tot de situatie dat vastgoedeigenaren geen directe noodzaak zien om te investeren in CO2-emissiereductie door energiezuinige gebouwen en de urgentie bij eindgebruikers om te verduurzamen niet groter wordt. Aan de Klimaattafel Gebouwde Omgeving, waar FMN de eindgebruiker vertegenwoordigt, pleit de beroepsvereniging daarom voor een aanzienlijk lagere kilowattuur-norm voor werkelijk energieverbruik per vierkante meter vloeroppervlak waarbinnen gebouwen moeten presteren. De Klimaattafel lijkt in de normen voor de labels niet verder te willen gaan dan het meenemen van het daadwerkelijke verbruik zelf. FMN-voorzitter Hofman: “Passen we de normen in de labels niet aan, dan blijft energiebesparing theorie en halen we de klimaatdoelen in de praktijk niet. Wij hopen Diederik Samsom en de deelnemers aan de Klimaattafel Gebouwde Omgeving nog voor 10 juli hiervan te kunnen overtuigen.”

Splitsing gebouwgebonden en gebruikersgerelateerd energieverbruik
De voorzitter van FMN benadrukt overigens dat de Klimaattafel Gebouwde Omgeving ook vele goede maatregelen voorstelt. Zij wijst daarbij onder andere op het splitsen van gebouwgebonden en gebruikersgerelateerd energieverbruik en maatregelen rond normering en financiering die eigenaar, gebruiker of huurder in staat stellen om stappen te zetten in de verduurzaming van hun vastgoed. “Maar voor het halen van onze klimaatdoelen moeten we grotere stappen willen en durven zetten,” aldus Hofman.

Klimaattafels
In het Klimaatakkoord van Parijs zijn stevige doelstellingen opgenomen om de komende jaren het energieverbruik en de CO2-uitstoot substantieel te verminderen. Noodzakelijke doelstellingen voor het voortbestaan van onze planeet. Als Nederland alle doelstellingen wil halen dan moet in 2030 de CO2-uitstoot binnen de utiliteitsbouw zijn gehalveerd in vergelijking tot 1990. Ook moeten gebouwen in 2050 geheel CO2-neutraal zijn. Daarom zijn begin dit jaar Klimaattafels opgericht om voor een aantal sectoren een plan met maatregelen op te stellen. Diederik Samsom leidt de Klimaattafel voor de Gebouwde Omgeving. Via haar Expertgroepen Circulaire & Inclusieve Economie en Vastgoed van de Toekomst is FMN aan deze tafel vertegenwoordigd.

De inbreng van FMN aan de Klimaattafel Gebouwde Omgeving is te vinden op: www.fmn.nl/persberichten.

Bron: FMN
Beeld: Freepik

Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Please write a subject for your message.
Please let us know your message.

Gratis CE spreekuur?

We plannen graag een uurtje in onze online room om met je te sparren over de (duurzame) uitdagingen waar jouw organisatie op korte en lange termijn voor staat.

Laat je e-mailadres achter voor het maken van een afspraak.