Facilitair Nederland reist via Apeldoorn naar Parijs

Facilitair Nederland reist via Apeldoorn naar Parijs

Met het klimaatakkoord van Parijs en het groeiende bewustzijn dat we de aarde in hoog tempo uitputten en vervuilen, is de duurzaamheidsdiscussie op een omslagpunt aangekomen. Facilitair managers hebben als geen ander invloed op de duurzaamheidsprestaties van organisaties.

De bijdrage die het facilitaire vakgebied aan het realiseren van de klimaatdoelen kan leveren is daarmee immens. Het voorjaarscongres van FMN, dat op donderdagmiddag 23 mei 2019 in De Apenheul in Apeldoorn plaatsvindt, staat om die reden dan ook volledig in het teken van wat facilitair Nederland kan doen aan het halen van de doelstellingen van Parijs.

Ook uit het recent door FMN gepubliceerde tweejaarlijkse onderzoek naar onder meer trends en ontwikkelingen op de Nederlandse facility- en workplacemanagementmarkt blijkt dat facilitair managers de duurzaamheidsopgave als belangrijkste thema voor de komende jaren zien. Met het voorjaarscongres biedt FMN facilitair Nederland inspiratie, motivatie en concrete handvatten om binnen de eigen organisatie aan de klimaatopgave te werken.

Verschillende invalshoeken: ‘why, how, what’

Tijdens het congres nemen we de deelnemers mee in de realiteit van het huidige klimaat met een inleiding van Reinier van den Berg, meteoroloog/klimaatdeskundige, vinden de deelnemers theoretische oplossingen in het formidabele rekenwerk van Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar Climate Design & Sustainability, en kunnen deelnemers kennismaken met oplossingen uit de praktijk tijdens verschillende workshops en op onze duurzame, circulaire markt het ‘Klimaatplein’.

CO2-challenge

FMN daagt de deelnemers aan het congres uit voor een CO2-challenge. Door het vooraf invullen van een simpele vragenlijst over bijvoorbeeld energieverbruik, vervoer en catering krijgt de deelnemer inzicht in de CO2-footprint van de eigen organisatie. Met dat inzicht kunnen vervolgens concrete - vaak eenvoudige - stappen worden gezet om de CO2-uitstoot terug te dringen. De totaalcijfers van alle deelnemers geven FMN input om de impact op en bijdrage van het facilitaire vakgebied aan de verduurzaming van organisaties te versnellen.

Iedereen kan meedoen

Deelname aan het congres, dat FMN samen met CFP Green Buildings organiseert, staat open voor zowel FMN-leden als niet-leden. Niet-leden zijn voor hun deelname een bijdrage verschuldigd.

Meer informatie en een aanmeldformulier is te vinden op de website van FMN.