Circulariteit in de schoonmaak

Circulariteit in de schoonmaak

De jaarlijkse branchebijeenkomst van schoonmaakadviesbureau Atir vond plaats op de inspirerende locatie De Ceuvel in Amsterdam. De gasten gingen onder leiding van PHI Factory het gesprek met elkaar aan over het thema circulariteit in de schoonmaak.

  • Opdracht: Denk mee over de invulling van de jaarlijkse branchebijeenkomst van Atir en verzorg de begeleiding tijdens de discussiemiddag over circulariteit in de schoonmaak.
  • Werkwijze: Samen met de opdrachtgever is er een inspirerend programma neergezet, welke bestond uit een inleiding door De Ceuvel en een discussiemiddag.
  • Resultaat: Circulariteit is een breed begrip, zo bleek ook uit de rondetafeldiscussie en de vele voorbeelden die voorbij kwamen. De schoonmaakbranche staat komende tijd voor grote uitdagingen om de stappen naar de toekomst te zetten. Tijdens de bijeenkomst bleek dat er al flink wordt ingezet op het vergroenen van de dienstverlening, maar dat er bij een deel van de opdrachtgevers nog wel een knop omgezet moet worden. Foto's en het verslag zijn gepubliceerd op Servicemanagement.
  • Impact: Bewustwording creëren bij de directeuren van de grote schoonmaakbedrijven en indirect richting hun klantenkring.