Design District

PHI zal de presentatie ‘De Groene Omgeving’ verzorgen namens de expertgroep om 12.30 uur. Er is steeds meer begrip voor het ‘redden van de wereld’ in plaats van denken in ‘terugverdientijden’ en ‘verdienmodellen’. De wereld verandert echt. Wat is de stand van zaken en waar kunnen de inrichtingsbranche, de verhuurder en de eindgebruiker van leren. Waar zetten we op in?