IC in retourproces

Didi Stoepman heeft als afstudeerder  onderzoek gedaan naar de wijze waarop de Inclusieve ontwikkelingen bij kunnen dragen aan een versnelde transitie richting een Circulaire Economie. Hierbij is onderzocht op welke wijze personen met een afstand tot de arbeidsmarkt ingezet kunnen worden in onderdelen van de retourprocessen van de kantoorinventaris. Lees hier het artikel in Facto.