Quotum- en participatiewet

In het sociaal akkoord van 2013 is beslist dat er meer banen moeten komen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Om ervoor te zorgen dat de banen er daadwerkelijk komen, is de quotumwet ingevoerd.  'Op naar de 100.000 banen’ is een overkoepelende wegwijzer die werkgevers ondersteunt om banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren.