NIEUWS, FACTS & FUN

Wij zijn steeds op zoek naar het vergroten van onze impact en de impact van onze opdrachtgevers met als doel om te versnellen naar een circulaire en inclusieve economie. Met veel plezier komen we in contact met nieuwe netwerken, samenwerkingsverbanden en manieren om te versnellen.

Samen verzamelen en delen we kennis. Wil je verder praten over een van deze thema’s?

Eindelijk is het zover, we zijn op Samsø! In vlog 3 van deze studiereis staan we bovenop een windmolen en vertellen we je daar meer over. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekijk de vlog

In de tweede vlog van de studiereis naar Samsø vertelt Yvette meer over hun bezoek aan de Nederlandse Ambassade in Denemarken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekijk de vlog

#TeslaTravelTalks

De energietransitie is een veel besproken onderwerp op het moment. De onderhandelingen voor een nieuw Energie- en Klimaatakkoord zijn eind mei op zijn hoogtepunt en organisaties zijn op zoek naar oplossingen om hun bedrijfsvoering ”Paris Proof” te maken. Een onderwerp dat we inhoudelijk willen uitdiepen gedurende deze reis.

The energy self-sufficient island

Samsø is dankzij windenergie en andere hernieuwbare energiebronnen de grootste CO2-neutrale woongemeenschap op aarde. Dit begon allemaal toen de eilandbewoners in de jaren negentig door de economische teruggang en de afname van het inwoneraantal besloten hun eigen energie op te gaan wekken en autarkisch te worden. Ze legden geld bij elkaar om windmolens te laten bouwen voor groene stroom waarvan ze zelf de afnemers zouden worden.

Over 1 week naar Samsø!

We gaan van 24 tot 26 mei op studiereis naar Samsø met 15 deelnemers onder leiding van professor aan de TU Delft, Andy van den Dobbelsteen. We hebben een gaaf programma ontwikkeld met onder andere een bezoek aan The Energy Academy, een windturbine, een tour langs de strocentrale, PV-dak, energiehuis en de zonnecentrale en een presentatie van de Deense Ambassade.

Deltaplan Zorg

Met het Deltaplan Duurzame Renovatie maakt de bouw- en vastgoedsector meters voor een duurzaam gebouwde omgeving. Volgens de Parijse standaard. De opgave is hier te vinden. PHI Factory neemt deel aan de werkgroep Zorg. Input leveren aan deze groep? Neem dan contact met ons op.  

Previous Next

De GDCI helpt ondernemers en overheden bij hun ambities op circulair inkopen. PHI Factory is trekker van de werkgroep bouw van de Green Deal Circulair Inkopen waarin we het meetbaar maken van circulariteit in bouwprojecten onderzoeken. Daarnaast zijn we deelnemer aan de werkgroep kantoorinrichting.

Haagse Hogeschool

Studenten hebben de toekomst! PHI treedt op als externe beoordelaar voor de Academie van FM van de Haagse Hogeschool. Het bevat het lezen en voorzien van feedback van de concept scriptie's en het bijwonen en beoordelen van de afstudeerpresentaties.