Concept wetsvoorstel Verduurzaming Gebouwde Omgeving gaat LIVE

Concept wetsvoorstel Verduurzaming Gebouwde Omgeving gaat LIVE

In 2020 heeft de EIB een berekening gemaakt van de verduurzamingsopgave op basis van de Paris Proof normering. Dit kwam uit op 34 miljard euro, een behoorlijk bedrag waar niemand eigenaarschap over neemt. Met de DGBC hebben wij deze berekening van het EIB behapbaar gemaakt. Maar hoe?

DGBC heeft in samenwerking met experts deze berekening versimpeld waardoor je op basis van het aantal m2 en de resterende tijd tot 2050 tot meer behapbare getallen komt; gemiddeld 9,- euro per m2 per jaar voor een eigenaar en voor een huurder. Dat lijkt een stuk realistischer. Met bijkomend voordeel dat eigenaar en huurder gezamenlijk voor de opgave verantwoordelijk worden gehouden en het splitincentive kan worden overwonnen (met de juiste afspraken). Maar hoe willen we dit naar de praktijk brengen?

Dit gaan wij doen door een stichting te koppelen aan een gebouw die verplicht is een verduurzamingsplan te maken. Hierin staat hoe zij de klimaatdoelstellingen gaan halen. De eigenaar en huurder creëren een spaarfonds waarin ze de lusten en lasten van verduurzaming samen delen. Om te zorgen dat het spaargeld echt naar de verduurzaming gaat hebben we gekeken naar de mogelijkheden om het spaarconstruct vast te leggen in een wetsvoorstel.

Als partner en als voorzitter van de werkgroep Kantoren van de Dutch Green Building Council (DGBC) heeft Yvette meegeschreven aan een wetsvoorstel Verduurzaming Gebouwde Omgeving. Met dit wetsvoorstel kan de verduurzaming van de gebouwde omgeving worden versneld en voldoet Nederland aan toekomstige Europese regelgeving.

Op 31 oktober 2022 van 12:00 tot 13:00 uur vindt tijdens het DGBC Webinar Spaarconsult uitleg plaats over het wetsvoorstel. Lees meer en meld je hier aan.

Blijf op de hoogte!

Image
T: +31 (0)180 45 34 32
E: info@phifactory.com

Contact

T: +31 (0)180 45 34 32
E: info@phifactory.com