Quotum- en participatiewet

Quotum- en participatiewet

In het sociaal akkoord van 2013 is beslist dat er meer banen moeten komen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Rockefeller Foundation

Rockefeller Foundation

De Rockefeller Foundation heeft een duidelijke visie op de inclusieve economie. De foundation onderscheidt vijf gerelateerde karakteristieken: participatie, gelijke kansen, groei, duurzaamheid en stabiliteit. Eind 2016 heeft zij een uitgebreid rapport uitgebracht over de indicatoren van een inclusieve economie.

PHI in De Combinatie

PHI in De Combinatie

Als Ridderkerks/Haags bedrijf zijn we er trots op dat we wereldnieuws zijn in Ridderkerk.

Whitepaper CI voor de FM-er

Whitepaper CI voor de FM-er

Circulair, circulaire economie, circulariteit, circulair inkopen; veelgehoorde termen afgelopen jaren. Maar wat is de noodzaak om de transitie te maken van een lineaire bedrijfsvoering naar een circulaire bedrijfsvoering? En waar start je?

FM sleutelrol in CE

FM sleutelrol in CE

In samenwerking met Erick Wuestman van de Stichting Circulaire Economie schreven we een artikel voor de FMN Connect #6.

Lessons learned ProRail

Lessons learned ProRail

Geerke heeft samen met PIANOo (destijds nog in dienst van Humanagement) de geleerde lessen beschreven van twee circulair inkoop pilots voor het nieuwbouwproject Verkeersleidingspost Utrecht.

Facto CI-pilots ProRail

Facto CI-pilots ProRail

De lessen van de twee circulair inkoop pilots (vloerbedekking en loss inrichting) voor de Verkeersleidingspost Utrecht (2015) zijn beschreven in Facto magazine.

Duurzaam gedrag stimuleren

Duurzaam gedrag stimuleren

Organisaties die duurzamer willen opereren, focussen in de praktijk vooral op de 'harde' kant en nemen met name technische maatregelen. Maar als ze geen aandacht aan de 'zachte' kant van gedragsverandering besteden, laten ze onnodige winst liggen. Yvette heeft het stimuleren van duurzaam gedrag beschreven in een artikel in Facto.

Lees hem hier.

Blijf op de hoogte!

Image
T: +31 (0)180 45 34 32
E: info@phifactory.com

Contact

T: +31 (0)180 45 34 32
E: info@phifactory.com