ONS TEAM

Geerke Versteeg

Geerke is mede-oprichter van PHI Factory. De ambitie van Geerke is om organisaties met realisatiekracht te helpen te versnellen naar een circulaire bedrijfsvoering. Adapt or die is haar motto; de circulaire economie is het enige toekomstbestendige businessmodel. Denken in kansen en oplossingen is haar kracht. Afgelopen jaren heeft zij ruime ervaring opgedaan met de ontwikkeling van concepten voor nieuw- en verbouwprojecten. Daarnaast heeft ze pilots begeleid op het gebied van circulair inkopen en is ze steeds op zoek naar kennisontwikkeling en deling. Dit doet ze door actief deel te nemen aan het ontwikkelteam van de Green Deal Circulaire Gebouwen, de Green Deal Circulair Inkopen en de expertgroep Circulaire & Inclusieve Economie van Facility Management Nederland (FMN).

Yvette Watson

Yvette is mede-oprichter van PHI Factory en helpt organisaties te versnellen naar een circulaire economie. Ze geeft met gedrevenheid en passie impuls aan de bewustwording dat het facilitaire werkveld als geen ander invloed heeft op de duurzaamheidprestatie van organisaties. Yvette ondersteunt organisaties bij het realiseren van hun energie neutrale en circulaire ambities voor hun bedrijfsvoering en het gebouw en ontwikkelt circulaire concepten voor diverse marktpartijen. Regelmatig geeft zij inspiratiesessies om organisaties bekend te maken met de kansen van circulaire economie. Yvette participeert actief in programma’s die verduurzaming versnellen zoals de Green Deal Circulaire Gebouwen, het Deltaplan Duurzame Renovatie van de DGBC en is voorzitter van de FMN Expertgroep Circulaire en Inclusieve economie. 

Pam van Wanrooij

Pam is vorig jaar afgestudeerd voor de master Global Business & Sustainability en gaat bij PHI Factory haar opgedane kennis in de praktijk brengen. Met haar passie en bevlogenheid wil zij een impact maken en met PHI Factory organisaties helpen versnellen naar een circulaire economie. Ze heeft vanuit haar studie ervaring opgedaan met het oplossen van duurzaamheidsvraagstukken en heeft ondervonden dat de meeste oplossingen soms out-of-the-box maar veel vaker out-of-the-comfort zone liggen. Bewustwording vindt ze een belangrijk aspect van de transitie naar circulaire economie en daar probeert ze dan ook op professioneel als persoonlijk vlak zoveel mogelijk mensen in mee te krijgen.

Jessica Vervoort

Jessica is de spin in het web van PHI Factory. Ze beschikt over goede communicatieve vaardigheden die zij in zet voor de website en de social media berichten. Daarnaast zet ze haar organisatietalent in voor diverse projecten, een studiereis en interne activiteiten. Ze heeft jaren ervaring in het werken in de duurzaamheid en zet dit graag door om samen te werken aan een circulaire economie.

Lisa Broos

Lisa is net afgestudeerd van de opleiding Facility Management en realiseerde zich tijdens haar studie dat dit hét vakgebied is waarin ze een verschil kan maken op het gebied van duurzaamheid. Ze is gedreven om via die weg de circulaire economie te operationaliseren en te implementeren in organisaties. Dit doet ze onder andere door te zoeken naar manieren om impact meetbaar te maken in organisaties, maar ze realiseert zich ook dat de transitie om een bredere bewustwording vraagt. Bij PHI Factory werkt ze voornamelijk aan PHI Accelerator, de tool om medewerkers te betrekken bij het realiseren van de circulaire doelstellingen in de organisatie.

Wouter Kirpensteijn

Wouter kan zich sinds 2017 Alumnus Facility Management van de Haagse Hogeschool noemen, waarbij hij tijdens zijn afstudeeronderzoek de circulaire inkoop ontwikkelingen heeft onderzocht en het effect op de inkoopcompetenties. Tijdens zijn afstudeertraject heeft hij gezien wat voor mankementen ons huidige economisch systeem heeft en wat het effect daarvan is op onze aardbol. Na zijn afstuderen is Wouter gaan rondreizen en heeft hij ervaren hoe het is om onder het gat van de ozonlaag te leven. Sinds Wouter terug is, is hij vastberaden om aan de slag te gaan met de transitie naar de circulaire economie. Met een sterke mening, duidelijke visie en doorzettingsvermogen zal hij ook alles doen om zijn werkzaamheden te voltooien. De tijd van langs de zijlijn te staan is voorbij, Wouter is klaar om zijn steentje bij te dragen!

Sophie de Vocht

Sophie heeft uitgebreide ervaring in projectmanagement en duurzame product innovaties. Ze ziet een groot belang in het zorgvuldig omgaan met onze grondstoffen en streeft naar een wereld waarin we binnen de grenzen van onze planeet en met respect voor de natuur samenleven. Bij PHI Factory wil ze positieve impact creëren door het ontwikkelen van circulaire concepten, door deze oplossingen te concretiseren en te realiseren op zowel strategisch als praktisch niveau. Dit doet ze vanuit een grote passie voor de circulaire economie en met een creatieve, daadkrachtige en betrouwbare aanpak. Door te streven naar waarde behoud, door te inspireren en kennis te delen wil ze een significante bijdrage leveren naar een toekomstbestendige samenleving waarin circulariteit de standaard is. Verder is zij een echte organisator, efficiënt, enthousiast, gedreven en gaat ze graag de uitdaging aan om draagvlak te creëren. 

Jari Kösters

Jari is afgestuurd van de opleiding Facility Management aan de Haagse Hogeschool. Tijdens zijn opleiding heeft Jari het potentieel gezien van de facilitaire diensten op de circulaire prestaties van organisaties. Voor zijn afstudeerscriptie heeft hij dan ook bij PHI Factory onderzoek gedaan naar hoe je een samenwerking kan vormen tussen de opdrachtgever en zijn leveranciers om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Jari is een echte teamspeler, gedreven en vastberaden om bij PHI Factory een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van onze wereld.

Bonnika Goede

Bonnika is een ervaren adviseur op het gebied van vastgoed, huisvesting en werkplek concepten. Haar kracht binnen een project ligt op het doorgronden van een organisatie en enthousiast maken van betrokken medewerkers. Zij zorgt ervoor dat de cultuur, wensen en ambities van een organisatie optimaal worden vertaald, zodat huisvesting waarde creëert voor de doelen van een organisatie. Vanuit haar behoefte naar persoonlijke balans en verbondenheid binnen een verbeterde samenleving is haar interesse in duurzaamheid en circulariteit ontstaan. Binnen de opdrachten van PHI Factory komen haar persoonlijke passie en zakelijke kennis samen in één wereld. Evenwicht in organiseren, overzicht en samenwerking zijn begrippen die bij haar tot succes resulteren.

Claire Verbeek

Claire is een expert op het gebied van hospitality en heeft uitgebreide ervaring als facility manager en zelfstandig ondernemer. Bewust en duurzaam leven doet zij van nature en samen versnellen naar een circulaire economie is haar ambitie. Als onderdeel van het team verzorgt ze alle operationele en commerciële activiteiten rondom PHI Notes: van klantcontact, vervaardiging van gepersonaliseerde versies tot en met het zorgvuldig hergebruik. Daarnaast zorgt Claire voor de organisatie rondom de trainingen en evenementen van PHI Factory.