Circulaire inkooppilots

Circulaire inkooppilots

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat was partner in het internationale project REBus wat zich inzette voor het ondersteunen van circulair inkopen in Nederland en Europa. PHI was verantwoordelijk voor de dataverzameling van 44 circulair inkoop pilots in Nederland, de analyse en kennisdeling zowel voor Nederland als voor verspreiding in Europa.

Opdracht

REBus (Resource Efficient Business Models) was een Europees project dat gedeeltelijk uitgevoerd werd in Engeland en gedeeltelijk in Nederland. In Nederland was de uitvoeringsorganisatie Rijkswaterstaat en zij willen inkopers en marktpartijen inspireren om al bij de eerste vraag naar een product of dienst na te denken over waardebehoud van grondstoffen in de gehele keten. PHI was projectleider communicatie en verantwoordelijk voor de dataverzameling, analyse en kennisdeling van vijf sectoren; bouw & GWW, catering, kantoorinrichting, ict en textiel.

De PHI aanpak

Op projectmatige wijze en doormiddel van het afnemen van interviews hebben we invulling gegeven aan het ontsluiten van de geleerde lessen voor anderen. Samen met het communicatiebureau en een vertaalbureau zijn de opgeleverde producten aantrekkelijk vormgegeven en vertaald. 

Het resultaat

Binnen dit project zijn in samenwerking met de Green Deal Crculair Inkopen 43 factsheets gemaakt van circulair inkoop pilots, 4 sectorrapportages, 2 lessons learned documenten, artikelen van cases en de sectorrapportages, twee webinars, een totaalrapportage en een congres. Alle output is gedeeld op de website van PIANOo en Circulair Ondernemen. Hier vind je de directe links naar de sectoren en de bijbehorende facstheets: bouw & GWWfacilitair overigkantoorinrichtingicttextieloverig.

Rijkswaterstaat

Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Please write a subject for your message.
Please let us know your message.

Gratis CE spreekuur?

We plannen graag een uurtje in onze online room om met je te sparren over de (duurzame) uitdagingen waar jouw organisatie op korte en lange termijn voor staat.

Laat je e-mailadres achter voor het maken van een afspraak.