Van ambitie naar inkoop circulaire werkkleding

Van ambitie naar inkoop circulaire werkkleding

NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. Voor het project circulaire werkkleding participeerden een aantal leden van de NVRD samen met PHI in een werkgroep. Het doel: een gezamenlijke ambitie neerzetten en beweging creëren in de markt.

Opdracht

Voor de afvalsector is de transitie naar een circulaire economie een fundamentele verandering met zowel kansen als bedreigingen. Het project ‘wij maken werk van circulair’ is gestart na het jaarcongres 100% circulair in 2016 en valt uiteen in twee thema’s te weten het circulair inkopen van minicontainers en werkkleding. Het project richt zich vooral op het stimuleren en faciliteren van de rol van gemeenten en publieke afvalbedrijven als inkopers van circulaire producten. 

De PHI aanpak

Voor het project circulaire werkkleding participeerden een aantal leden samen met PHI in een werkgroep. PHI heeft samen met de NVRD de workshops verzorgd om de ambities van de werkgroepleden op te halen. De NVRD heeft de unieke positie dat zij een netwerkorganisatie is. Door met- en door leden te werken aan de ambities, kan er centraal worden uitgevraagd aan de markt. Deze zijn vervolgens vastgelegd in een ambitiedocument. 

Het resultaat

De ambities van de deelnemers liepen uiteen, maar richten zich vooral op het herinzetten van zelf ingezameld textiel voor de eigen werkkleding. Door het ontbreken van concrete aanbestedingstrajecten op het gebied van werkkleding ontbrak de urgentie bij de deelnemers. De werkgroep is afgerond met een handreiking circulaire werkkleding. 

NVRD

Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Please write a subject for your message.
Please let us know your message.

Gratis CE spreekuur?

We plannen graag een uurtje in onze online room om met je te sparren over de (duurzame) uitdagingen waar jouw organisatie op korte en lange termijn voor staat.

Laat je e-mailadres achter voor het maken van een afspraak.