Roadmap Innovatief Inkopen gemeente

Roadmap Innovatief Inkopen gemeente

Gemeente Den Haag

Het programma Innovatief Inkopen staat hoog op de agenda van de gemeente Den haag. Doel van dit programma is om de organisatie in beweging te krijgen op het vlak van innovatief inkopen. PHI heeft als adviseur innovatief inkopen het programmateam ondersteund met het vertalen van het programma naar een overzichtelijke roadmap.

Opdracht

De gemeente werkt op verschillende vlakken aan innovatief en circulair inkopen. PHI Factory is gevraagd om de gemeente te begeleiden om deze puzzelstukjes een logische plek te geven in een stappenplan met een kop en een staart. 

De PHI aanpak

Het programma innovatief inkopen is opgebouwd langs vier lijnen te weten; blik verruimen, samenwerken, leren, inbedden & borgen. In een aantal sparringssessies is er samen met de gemeente de samenhang der dingen aangebracht in het programmaplan.  

Het resultaat

Een visueel aantrekkelijk vormgegeven roadmap voor het programma Innovatief Inkopen, met een achterliggende excel voor de acties per stap. 

Gemeente Den Haag