Circulair Inkopen kantoorinrichting

Circulair Inkopen kantoorinrichting

ProRail

Verkeersleiding van ProRail is verantwoordelijk voor de treinenloop in Nederland. De nieuwe verkeersleidingspost van ProRail in Utrecht is 4 juni 2015 officieel geopend. Deze post, inclusief control room van 1000 m2, ligt direct aan een knooppunt van sporen in de Cartesiusdriehoek. Geerke (destijds nog in dienst van Humanagement), was trekker van twee circulair inkoop pilots op het gebied van kantoorinrichting en vloerbedekking in de rol van Facilitair projectleider.

Opdracht

Onderzoek de kansen van circulair inkopen samen met Rijkswaterstaat en het project REBus binnen een nieuwbouwproject op de onderwerpen kantoorinrichting en vloerbedekking.

Het resultaat

Zeer leerzame pilots, als één van de eerste in Nederland. Alle leerervaringen zijn vastgelegd in een lesssons learned document. Zie hiervoor onze publicaties.

ProRail