Ontwikkeling meetinstrument circulair aankopen

Ontwikkeling meetinstrument circulair aankopen

OVAM

Vlaanderen wil tegen 2050 een circulaire economie hebben, waarin grondstofkringlopen gesloten worden. Circulair aankopen is een belangrijke hefboom voor die verandering. In 2017 heeft Vlaanderen Circulair, in navolging van Nederland, een Green Deal Circulair Aankopen opgezet waarbij aankopende en ondersteunende organisaties aangesloten zijn om circulaire aankoopprojecten op te starten.

Circulair aankopen in Vlaanderen: aan de slag met duurzame strategieën en doelstellingen met de ambitiekaart en online tool.

Opdracht

OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) heeft de vraag uitgezet voor een softwaretool voor de deelnemers van de Green Deal Circulair Aankopen. Deze tool moet de deelnemers ondersteunen bij het vormgeven, meten en rapporteren over hun circulair aankopen pilot.  

De PHI aanpak

De opdracht is uitgevoerd in samenwerking met Circular IQ en Copper8. In samenwerking zijn er breed gedragen algemene en specifieke doelstellingen geformuleerd. Dit is gedaan middels het onderzoeken naar de uitgangspunten van het EU-beleid, Vlaamse beleid via Vlaanderen Circulair, NL-beleid en GDCI en tot slot uitgangspunten vanuit eerdere begeleidde inkooptrajecten. In een workshop zijn de doelstellingen getoetst bij een afvaardiging van de GDCA-deelnemers. Vervolgens zijn er indicatoren en streefwaarden voor de doelstellingen bepaald doormiddel van werksessies, interviews met experts en afstemming met de Stuurgroep.

Dit is verwerkt door Circulair IQ in een online instrument voor het meten en rapporteren van de circulaire aankoopprojecten.

Het resultaat

Het resultaat is een ambitiekaart die de deelnemers, maar ook andere geïnteresseerden kunnen gebruiken. Het is een hulpmiddel om, binnen jouw organisatie, aan de slag te gaan met circulair inkopen. Je gaat in gesprek met je interne stakeholders om deze keuzes te maken. Dit helpt om draagvlak te creëren en vergroot de kans op slagen. De uitleg hoe je de ambitiekaart kunt gebruiken is te vinden op de website van Vlaanderen Circulair. Daarnaast heeft Circular IQ een cloud based omgeving gemaakt, gebaseerd op de ontwikkelde doelstellingen en indicatoren. Hiermee kunnen de deelnemers van de GDCA hun aankoopprojecten meten en rapporteren.

Download ambitiekaart

OVAM

Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Please write a subject for your message.
Please let us know your message.

Gratis CE spreekuur?

We plannen graag een uurtje in onze online room om met je te sparren over de (duurzame) uitdagingen waar jouw organisatie op korte en lange termijn voor staat.

Laat je e-mailadres achter voor het maken van een afspraak.