Op weg naar afvalvrije en circulaire kantoren

Op weg naar afvalvrije en circulaire kantoren

We staan voor een grote opgave: 'Nederland circulair in 2050'. Binnen het Rijk zijn er verschillende initiatieven opgezet om invulling te geven aan deze ambitie.

Een daarvan is VANG buitenshuis, een programma dat de kantoor-, winkel- en dienstensector (KWD) helpt om voor 2022 de 2 miljoen ton restafval die vrijkomt te halveren naar 1 miljoen ton. Het doel is meer recyclen, minder grondstoffen te gebruiken en zo stappen te zetten naar een circulaire economie. Momenteel produceert de KWD-sector ongeveer 5,3 miljoen ton afval per jaar, waarvan maar de helft wordt gerecycled. Een grote kans op verbetering dus. 

Opdracht

Rijkswaterstaat wilde in het kader van het programma VANG Buitenshuis een tool maken voor facility managers die aan de slag willen met het afvalvrij maken van hun kantoor. Deze tool moest ervoor zorgen dat facility managers in elk kantoor aan de slag kunnen en daar via deze tool op makkelijke en intuïtieve wijze handvatten en tips aangereikt krijgen.

De PHI aanpak

Op basis van een eerdere opzet van de wegwijzer heeft PHI geïnventariseerd wat er nu echt nodig was om deze tool werkbaar en toegankelijk te maken. De wegwijzer moest voldoende informatie bevatten voor de facility manager die net aan de gang gaat met het terugdringen van afval, evenals de FMer die al stappen heeft gezet. Tegelijkertijd moet een logische opbouw er voor zorgen dat je in een oogopslag weet waar he de informatie kan vinden die je zoekt. Samen met onze designer hebben we ervoor gekozen om een website te bouwen, gezien dit veruit het meest gebruikte medium is. Daarnaast hebben we de informatie ingedeeld in 3 fasen: inkoop, gebruiksfase en einde gebruiksfase. Naast de opbouw in 3 fasen staat de wegwijzer boordevol product specifieke tips en worden er nuttige praktijkvoorbeelden beschreven. Gedurende het proces hebben we in samenwerking met de FMN expertgroep circulaire en inclusieve economie de wegwijzer gereviewd om zo de beste mogelijke website neer te zetten.

Het resultaat

De Wegwijzer Afvalvrije Kantoren is een aantrekkelijke en toegankelijke website geworden die elke Facility Manager in zijn kracht zet om zijn of haar kantoor afvalvrij te maken. Of je nu net aan de slag gaat, of al klaar bent om circulair te gaan inkopen. Ondanks dat de wegwijzer gemaakt is voor de kantorensector is veel informatie ook toepasbaar in andere sectoren zoals de zorg of het onderwijs. Wacht dus niet langer en neem meteen een kijkje op www.wegwijzerafvalvrijkantoor.nl.

Rijkswaterstaat

Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Please write a subject for your message.
Please let us know your message.

Gratis CE spreekuur?

We plannen graag een uurtje in onze online room om met je te sparren over de (duurzame) uitdagingen waar jouw organisatie op korte en lange termijn voor staat.

Laat je e-mailadres achter voor het maken van een afspraak.