Leernetwerk circulair inkopen Bouw & GWW

Leernetwerk circulair inkopen Bouw & GWW

Rijkswaterstaat

Het kabinet stelt in 2018 5 miljoen euro beschikbaar om via inkoop een impuls te geven aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie. Eén van die impulsen is de start van 10 leernetwerken klimaatneutraal en circulair inkopen die georganiseerd worden door Rijkswaterstaat en PIANOo.

Opdracht

Rijkswaterstaat heeft PHI gevraagd om te ondersteunen met de uitvoering van het leernetwerk circulair inkopen Bouw & GWW. Er zijn 4 bijeenkomsten georganiseerd om de samenhang en integratie van circulair inkopen in de Bouw en GWW te versterken en overheden te helpen hierin stappen te laten zetten.

Het leernetwerk wordt uitgevoerd onder de vlag van Platform Circulair Bouwen 23 (CB’23). Platform CB’23 is een verbinder tussen de lopende initiatieven gericht op het delen van kennis en een plek waar alle betrokken partijen gezamenlijke beelden opbouwen en tot afspraken komen. CB’23 is gericht op: co-creëren, concluderen en construeren. 

De PHI aanpak

Beginnend met een Plan van Aanpak en stakeholdersanalyse om vervolgens 3 á 4 bijeenkomsten te kunnen organiseren. Daarnaast zorgt PHI Factory voor de online component van het leren door kennisintensieve verslagen te maken van de bijeenkomsten en kennis te delen via de website van CB’23 en PIANOo.

Het resultaat

 PHI realiseert bijeenkomsten door de inhoud af te stemmen op de specifieke behoeften van elke deelnemer aan het leernetwerk. Het doel is om de deelnemers meer inzicht te geven in de mogelijkheden voor circulariteit in de bouw en GWW en ze daarbij concrete handvaten aan te reiken.

Rijkswaterstaat

Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Please write a subject for your message.
Please let us know your message.

Gratis CE spreekuur?

We plannen graag een uurtje in onze online room om met je te sparren over de (duurzame) uitdagingen waar jouw organisatie op korte en lange termijn voor staat.

Laat je e-mailadres achter voor het maken van een afspraak.