Circulariteit expert pilot project ZIP2516

Circulariteit expert pilot project ZIP2516

Heijmans

PHI werd door Heijmans gevraagd om als circulair expert deel te nemen in een pilot project wat betreft de mogelijke realisatie van een duurzame en circulaire hotspot op de Binckhorst in Den Haag. Doel van dit project was een technisch en financieel haalbaar plan neerleggen voor een exploitatieperiode van 10 jaar, binnen een tijdsbestek van 2 maanden.

Opdracht

Als expert op het gebied van circulariteit ondersteunde PHI Heijmans en de initiatiefnemers (De Mannen van Schuim & Dev real estate) in het concretiseren van de ambities en het formuleren van een plan voor de realisatie van een duurzaam en circulair multifunctioneel gebouw op de Binckhorst. Hierbij dacht PHI mee over manieren om circulariteit te integreren en hiermee zowel de technische als financiële haalbaarheid van het project te vergroten.

De PHI aanpak

In een pressure cooker van 2 maanden deelde PHI kennis, sprak zij haar netwerk aan waar nodig en dacht zij mee in de vraagstukken die deze uitdaging met zich meebrengt.

Het resultaat

Op dit moment is er nog geen financieel haalbare business case om ZIP2516 te realiseren. Desondanks heeft PHI kennis en inspiratie gedeeld met alle meewerkende partijen om zo verder aan de slag te kunnen met circulariteit.

Heijmans

Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Please write a subject for your message.
Please let us know your message.

Gratis CE spreekuur?

We plannen graag een uurtje in onze online room om met je te sparren over de (duurzame) uitdagingen waar jouw organisatie op korte en lange termijn voor staat.

Laat je e-mailadres achter voor het maken van een afspraak.