Een Living Lab voor vastgoedinnovatie

Een Living Lab voor vastgoedinnovatie

The Student Hotel is vooruitstrevend en innovatief. Met hotel en studentenhuisvesting in één hebben ze een razend populair concept neergezet. TSH is op veel vlakken al druk bezig met het verduurzamen van hun gebouwen en de bedrijfsvoering. Maar daar stopt het niet, naast het verduurzamen van de eigen gebouwen wilde TSH ook iets bijdragen aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving in zijn geheel. Hierbij vroegen zij PHI om capaciteit, kennis en het juiste netwerk om de opstart van hun Living Lab een boost te geven.

Opdracht

The Student Hotel wilde samen met 3 andere founding partners een living lab programma opzetten ten behoeve van het oplossen van duurzaamheidsvraagstukken in gebouwen. Dit programma richt zich op 3 verschillende partijen: vastgoedeigenaren, onafhankelijke onderzoekers en innovatieve startups. De vastgoedeigenaren dragen een uitdaging aan in een van hun gebouwen, dit gebouw wordt vervolgens gebruikt als test lab waarbij door middel van een innovatieve oplossing wordt geprobeerd het probleem van de vastgoedeigenaar op te lossen. Het resultaat wordt vervolgens gemeten en gemonitord door onafhankelijke onderzoekers en de daaruit vloeiende kennis verspreid.

De PHI aanpak

PHI is gevraagd om ondersteuning te bieden in de opstartende fase van het living lab. Enerzijds bij het verzamelen van informatie over de verschillende alternatieven op de markt, de potentiele deelnemers, kansrijke innovaties en het meedenken over de opzet en branding van het living lab. Daarnaast had PHI de taak om te inventariseren welke partners er nodig waren en met deze partijen verkennende gesprekken op te zetten. Door het benutten van ons netwerk en de nodige desk research maakte PHI een inventarisatie van de mogelijke partners. In deze fase werden er veel kennismakinggesprekken gevoerd waarna PHI een advies uitbracht op welke manier en met welke partijen in deze fase verder te bouwen aan het living lab.

Het resultaat

Inmiddels is Innovation Lighthouse live. Door de ondersteuning van PHI is er een solide basis om te bouwen aan de partnerships. Daarnaast heeft de extra capaciteit geholpen Innovation Lighthouse zo snel mogelijk in de lucht te krijgen. Hiermee krijgen innovatieve startups niet alleen de kans hun oplossingen te testen, deze kennis word ook verspreid waardoor Innovation Lighthouse bijdraagt aan het versneld verduurzamen van het bestaande vastgoed.

The Student Hotel

Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Please write a subject for your message.
Please let us know your message.

Gratis CE spreekuur?

We plannen graag een uurtje in onze online room om met je te sparren over de (duurzame) uitdagingen waar jouw organisatie op korte en lange termijn voor staat.

Laat je e-mailadres achter voor het maken van een afspraak.