Bezoekerscentrum Waalbos duurzaam

Bezoekerscentrum Waalbos duurzaam

In het kader van de ontwikkelingen van het Waalbos hebben de Stichting Natuurbeheer Waalbos (SNW), de IJsclub Rijsoord en Omstreken (IJRO) en de Stichting de Rijsoordse Molen (SRM) de behoefte om op een locatie tussen de ijsbaan en de molen een kleinschalig gebouw te realiseren ten behoeve van de vrijwilligers van de drie genoemde organisaties en hun bezoekers.

Opdracht

Het is de ambitie van de drie stichtingen om een duurzaam en onderhoudsarm (bezoekers)centrum Waalbos te realiseren. Dit centrum heeft als doel de drie stichtingen te faciliteren in hun activiteiten en een verbindende werking te hebben in Rijsoord en omstreken. PHI is gevraagd als onafhankelijk projectmanager voor de bouw.

De PHI aanpak

Op projectmatige wijze de belangen van de drie stichtingen behartigen en het team aansturen wat bestaat uit vrijwilligers. Belangrijk onderdeel van dit project is de financiering vanuit de Provincie en het pachten van de grond van Staatsbosbeheer.

Het resultaat

Het project bevindt zich momenteel in de ontwerpfase. Het schetsontwerp is hier te bewonderen. Het gebouw heeft de vorm van een boon en is ingepakt met sedem en gras, zodat het wegvalt in het landschap. Volgt alle ontwikkelingen op de voet via de projectwebsite www.bezoekerscentrumwaalbos.nl.

Stichtingen

Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Please write a subject for your message.
Please let us know your message.

Gratis CE spreekuur?

We plannen graag een uurtje in onze online room om met je te sparren over de (duurzame) uitdagingen waar jouw organisatie op korte en lange termijn voor staat.

Laat je e-mailadres achter voor het maken van een afspraak.