Naar een circulair en energieneutraal gebouw

Naar een circulair en energieneutraal gebouw

Koninklijke Bibliotheek

De Koninklijke Bibliotheek (KB), de Nationale Bibliotheek van Nederland, staat aan de vooravond van een complex huisvestingsvraagstuk. De KB heeft hoge ambities ten aanzien van duurzaamheid: circulair en energieneutraal. PHI Factory ondersteunt de KB bij het vormen van een huisvestingsvisie met duidelijke ambities en de vertaling naar een plan van aanpak voor de interne organisatie en de aanbestedingsstrategie. Om de duurzame en circulaire ambities waar te maken wil de KB innovatief aanbesteden. Het doel hierbij is om kennis, creativiteit en ontwikkelingen in de markt optimaal te benutten en tegelijkertijd de transactiekosten en doorlooptijd van de aanbesteding te beperken.

Opdracht

PHI definieert en formuleert samen met de interne organisatie de huisvestingsvraag en de waarde propositie voor de KB, waarbij het gebouw als bedrijfsmiddel wordt ingezet. Een gebouw dat maximaal de ambities van de KB ondersteunt. PHI is gevraagd om adequaat invulling te geven aan de ambities ten aanzien van circulair en energie neutraal (ver-)bouwen en om de interne organisatie te versterken bij het voorbereiden van de aanbesteding.

De PHI aanpak

Op projectmatige wijze de organisatie ondersteunen om alle betrokkenen mee te nemen in het proces, waarbij communicatie en samenwerking belangrijke aandachtspunten zijn.

Het resultaat

De KB wil de kennis en ervaringen die opgedaan worden ten aanzien van circulair en energie neutraal bouwen intensief delen met haar omgeving en een inspiratiebron zijn voor andere organisaties. Het huisvestingsvraagstuk is een pilotproject in de programma’s Green Deal Circulaire Gebouwen en Kantoor vol Energie.

Koninklijke Bibliotheek

Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Please write a subject for your message.
Please let us know your message.

Gratis CE spreekuur?

We plannen graag een uurtje in onze online room om met je te sparren over de (duurzame) uitdagingen waar jouw organisatie op korte en lange termijn voor staat.

Laat je e-mailadres achter voor het maken van een afspraak.