Van ambitie naar exploitatie ICB Utrecht

Van ambitie naar exploitatie ICB Utrecht

ProRail

Incidentenbestrijding (ICB) van ProRail is verantwoordelijk voor het ‘vrij baan maken’ na een calamiteit op het spoor, bijvoorbeeld een ontsporing met slachtoffers of grote brand. Dit project behelst de bouw van een nieuwe incidentenbestrijdingspost voor Randstad Noord (Utrecht).

Opdracht

PHI is adviseur circulair bouwen en ondersteund het projectteam met het besluitvormingsproces en het vertalen van de ambitie naar de aanbesteding.

De PHI aanpak

Mensgericht zoeken naar de juiste mix van training over circulair bouwen en inkopen, innovatief inkopen, bestaande structuren en teamleden. Hierbij haken we steeds aan bij de bestaande ambities die zijn vastgelegd in het Meerjarenduurzaamheidsplan van ProRail en werken we samen met de afdeling duurzaamheid (LJV) en Procurement.

Het resultaat

Goedgekeurd contracteringsplan, momenteel stellen we de aanbestedingsdocumenten op.

ProRail