Duurzaamheidscoaching Afdeling mobiliteit

Duurzaamheidscoaching Afdeling mobiliteit

Provincie Gelderland

De provincie Gelderland heeft als doel om in 2050 energieneutraal te zijn. Mobiliteit heeft een groot aandeel in het energieverbruik van de provincie, maar biedt daarmee ook een grote kans om bij te dragen aan de doelstellingen. De afdeling mobiliteit is hier al druk mee bezig; zo is het Koersdocument Duurzame Mobiliteit ontwikkelt met ambitieuze doelstellingen en verschillende transitiepaden. Maar naast het opstellen van een koersdocument is het nu zaak om het duurzaamheidsvraagstuk ook echt onderdeel te maken van ieders dagelijkse werkzaamheden.

Opdracht

Om het koersdocument Duurzame Mobiliteit, evenals de overkoepelende Omgevingsvisie van de Provincie Gelderland te vertalen naar concrete doelen en acties is de hulp van PHI Factory ingeroepen. Het doel van deze opdracht was vooral om een duurzame mindset te creëren waardoor medewerkers vanuit hun eigen expertise invulling kunnen geven aan duurzaamheid in hun werk. Duurzaamheid moet daarmee een rode draad worden door alle projecten en werkzaamheden heen, waardoor er op een integrale wijze aan de opgave wordt gewerkt.

De PHI aanpak

Om de afdeling allereerst te activeren en inspireren is het traject gestart met een kick-off inspiratiesessie. Hierin werd op een leuke interactieve manier kennis overgebracht evenals opgehaald. Daarnaast is er met de groep besloten wat relevante thema's zijn waar de vervolgsessies op zouden moeten focussen. Met een aantal kartrekkers heeft PHI daarna een vijftal werksessies georganiseerd op verschillende thema's binnen mobiliteit met vanuit de afdeling, maar ook andere afdelingen binnen de provincie. Als afsluiting van deze werksessies is er opnieuw een bijeenkomst georganiseerd voor de gehele afdeling mobiliteit waarin alle kartrekkers de resultaten uit de sessies mochten presenteren om daarmee de groep deelgenoot te maken van de plannen en afspraken die er zijn gemaakt om stappen te zetten richting duurzame mobiliteit.

Het resultaat

Alle werksessies zijn vastgelegd in een vijftal verslagen, op basis waarvan is een visuele roadmap is gemaakt die de concrete acties op korte termijn, de ambities op lange termijn en de benodigde competenties weergeeft. Deze roadmap kan zowel intern als extern als worden gebruikt en wordt door de afdeling mobiliteit gezien als een startpunt voor de verdere uitrol van de transitie naar duurzame mobiliteit en Gelderland klimaatneutraal. Daarnaast hebben de sessies ervoor gezorgd dat er meer integraal vanuit de provincie naar de opgave wordt gekeken, mensen duurzaamheid vanuit hun eigen expertise benaderen en ook het belang en de impact ervan inzien.

Provincie Gelderland

Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Please write a subject for your message.
Please let us know your message.

Gratis CE spreekuur?

We plannen graag een uurtje in onze online room om met je te sparren over de (duurzame) uitdagingen waar jouw organisatie op korte en lange termijn voor staat.

Laat je e-mailadres achter voor het maken van een afspraak.