Please enable JS


SHARETHEFUN

Wij zijn steeds op zoek naar het vergroten van onze impact en de impact van onze opdrachtgevers met als doel om te versnellen naar een circulaire en inclusieve economie. Met veel plezier komen we in contact met nieuwe netwerken, samenwerkingsverbanden en manieren om te versnellen. Naast betaalde opdrachten investeren we in initiatieven waar wij van geloven dat ze ons verder gaan brengen in de transitie. Ook zijn we actief binnen netwerken om kennis te maken en te delen. 

Onze filosofie is dat we samen verder komen, daarom vragen we jou om met ons mee te denken! Post hier je briljante idee voor een gaaf circulair project, zodat we samen een zo groot mogelijke impact maken.

ACTIVITEITEN 

Toekomststoel klein

#Toekomststoel

Samen met Jan Terlouw roepen we op tot actie! We willen een beweging in gang zetten om ‘de toekomst’ een plaats te geven. We dagen iedere Nederlander uit om de toekomst letterlijk een stoel te geven. Lees hier verder


Vlindermodel PHi stijl 400x270

Wat is een circulaire economie? 

PHI Factory werkt mee aan de ontwikkeling van CE-kennis. Handige links, artikelen en wegwijzers die wij vaak gebruiken in ons werk hebben we op een rijtje gezet, zodat we samen kunnen versnellen naar een circulaire economie! Bekijk hier de kennispagina.

Inclusieve economie

Wat is een inclusieve economie? 

De circulaire en inclusieve economie zijn onlosmakelijk verbonden. Geen verspilling van grondstoffen en geen verspilling van talent. Wij hebben een aantal praktische verwijzingen verzameld. Bekijk hier onze kennispagina.


Deltaplan Zorg

Deltaplan Zorg

Met het Deltaplan Duurzame Renovatie maakt de bouw- en vastgoedsector meters voor een duurzaam gebouwde omgeving. Volgens de Parijse standaard. De opgave is hier te vinden. PHI Factory neemt deel aan de werkgroep Zorg. Input leveren aan deze groep? Neem dan contact met ons op.  


Publicaties PHI

Publicaties

Vroeger werd gedacht; kennis is macht. Wij denken dat je kennis zoveel mogelijk moet delen! We schrijven artikelen, lessons learned documenten, whitepapers en doen onderzoek naar verschillende thema's binnen de circulaire economie. Hier vind je onze bieb.

GDCI

Green Deal Circulair Inkopen

De GDCI helpt ondernemers en overheden bij hun ambities op circulair inkopen. PHI Factory is trekker van de werkgroep bouw van de Green Deal Circulair Inkopen waarin we het meetbaar maken van circulariteit in bouwprojecten onderzoeken. Daarnaast zijn we deelnemer aan de werkgroep kantoorinrichting. Lees meer


HHS

Extern beoordelaar academie FM

Studenten hebben de toekomst! PHI treedt op als externe beoordelaar voor de Academie van FM van de Haagse Hogeschool. Het bevat het lezen en voorzien van feedback van de concept scriptie's en het bijwonen en beoordelen van de afstudeerpresentaties. Lees meer

FMN expertgroep

FMN expertgroep C&IE 

Yvette Watson van PHI is voorzitter van de expertgroep circulaire en inclusieve economie van Facility Management Nederland. De focus van dit team is het produceren en delen van kennis. Dit doen we door onderzoeken te doen, evenementen te organiseren, artikelen te schrijven en afstudeerders te begeleiden. Lees meer

GDCG

Green Deal Circulaire Gebouwen

De Green Deal Circulaire Gebouwen is een samenwerking tussen overheid, bedrijven en instellingen om het gedachtegoed van de circulaire economie op actieve wijze te vertalen naar gebouwen. PHI Factory is deelnemer aan de ontwikkelgroep van de Green Deal Circulaire Gebouwen. Samen met de deelnemers werken we de reis uit op weg naar een circulaire gebouwde omgeving. Lees meer


Presentatie PHI

Presentaties

Kennisdelen is belangrijk om te kunnen versnellen. Zowel Yvette als Geerke spreken veel op congressen, workshops en teamvergaderingen met als doel anderen te inspireren. 

Bezoekerscentrum Waalbos

Bezoekerscentrum Waalbos

PHI Factory vult de rol in van projectmanager voor de realisatie van een duurzaam bezoekerscentrum in het Waalbos in Rijsoord. Drie Rijsoordse stichtingen hebben de ambitie om een duurzaam en onderhoudsarm gebouw te realiseren voor workshops, vrijwilligersbijeenkomsten, lezingen e.d. Lees meer

Kantoorvolenergie

Kantoor vol Energie

Eigenaren en gebruikers stimuleren om van hun kantoorgebouwen comfortabele, mooie en energieneutrale werkplekken te maken. Dat is het doel van Kantoor vol Energie. PHI participeert met het project KB en heeft een verbindende rol richting FMN. Lees meer


Blockchain PHI

Blockchaintechnologie

PHI Factory gelooft erin dat Blockchaintechnologie de transitie naar de circulaire economie enorm kan versnellen. Blockchaintechnologie is de basis voor digitale transacties waarbij er geen partij meer nodig is voor bemiddeling (zoals banken). Blockchaintechnologie maakt het mogelijk om microtransacties te laten plaatsvinden tussen eigenaar en gebruiker van middelen. In combinatie met het vraagstuk over eigenaarschap, het gebruik van middelen en langdurige contracten onderzoekt PHI Factory in samenwerking met experts wat de kansen zijn van deze technologie en de exploitatie van gebouwen en facility management.POST HIER JOUW BRILJANTE IDEE!

Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Please write a subject for your message.
Please let us know your message.

1