CO2 Quickscan

Een nulmeting als startpunt voor je circulaire strategie.
Online interviews
Inzicht in jouw CO2-footprint
Dataverzameling
Eindrapportage

Inzicht creëren waar je de meeste impact kan maken?

Met deze quickscan breng je vliegensvlug de CO2-footprint inclusief de verborgen impact van de materialen in kaart van het gebouw, alle facilitaire services of de inkoopportefeuille van je organisatie. Krijg inzicht in de grootste CO2-drijvers en reken de impact van duurzame en circulaire strategieën door.

Waarom?

Jouw circulaire ambities omzetten in concrete resultaten? Dan is het fijn om te weten aan welke knoppen je kunt draaien. Waar staan we nu en wat moeten we doen om onze footprint te reduceren en de duurzaamheidsambities te realiseren?

Met onze quickscan, onderdeel van onze PHI Impact Calculator, voeren we een globale nulmeting uit voor jouw bedrijf inclusief alle grondstofstromen die hierin omgaan. Hiermee creëer je inzicht in de huidige situatie op basis van je CO2-footprint. Deze nulmeting is een startpunt om je verdere strategie te bepalen en de impact van maatregelen en oplossingen door te rekenen. Meten is weten!

Praktische informatie

  • Product: CO2 footprint rapportage inclusief analyse en visuele onderbouwing.
  • Prijs: € 5.000,- voor een quickscan van het gebouw of de bedrijfsvoering van je organisatie.
  • Neem contact op voor een voorstel voor een gedetailleerde scan van een specifiek product, dienst of organisatieonderdeel.
Image

Hoe werkt het?

Via online interviews en dataverzameling maken wij een overzichtelijke nulmeting van de CO2-footprint inclusief de verborgen impact van materialen. Voor de CO2 footprint berekening hanteren we de richtlijnen uit ‘The Greenhouse Gas Protocol’. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen: scope 1, 2 en 3. In scope 3 berekenen we de uitstoot die wordt veroorzaakt in de keten en de CO2 uitstoot die veroorzaakt wordt in de gehele levenscyclus van een product (de winning van grondstoffen, fabricage, transport, gebruik en verwerking na gebruik). Op basis van wetenschappelijke data en life cycle analysis (LCA) van materialen hebben we zorgvuldig gekozen normen en kengetallen ontwikkeld om de verborgen impact van materialen in kaart te brengen.

De quickscan heeft twee varianten:

  • CO2-quickscan van het gebouw, alle facilitaire services of de inkoopportefeuille: op basis van data vanuit de organisatie voeren we een CO2-quickscan uit met als resultaat een globale footprint inclusief de verborgen impact van de grondstoffen die omgaan in het betreffende bedrijfsonderdeel.
  • Doorrekenen van een specifiek onderdeel van de bedrijfsvoering. Altijd al willen weten hoeveel COuitstoot er gemoeid gaat met bijvoorbeeld de catering, schoonmaak, afvalverwerking, werkomgeving of ICT? We kunnen voor jou een specifiek onderdeel van de bedrijfsvoering in detail doorrekenen.

Resultaten

  • Inzicht in jouw CO2-footprint inclusief de verborgen impact van grondstoffen.
  • Duidelijk startpunt voor jouw circulaire doelen
  • Beknopte rapportage inclusief visuele onderbouwing
INFORMATIE AANVRAGEN
Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Please write a subject for your message.
Please let us know your message.

Jouw CO2-footprint in kaart brengen? Wij helpen je door een quickscan uit te voeren met onze PHI Impact Calculator.