DUURZAAMHEIDSPROFIELEN

Krijg iedereen in beweging om bij te dragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van jouw organisatie.

Om de duurzaamheidsdoelstellingen te behalen zijn bepaalde veranderingen in de organisatie onontkoombaar. Om deze veranderingen tot een succes te maken is het wenselijk om iedereen in de organisatie mee te krijgen. PHI Factory ontwikkelde daarom acht profielen en stimuli om iemand met een bepaald profiel in beweging te krijgen om bij te dragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van jouw organisatie.

Want hoe krijg je het voor elkaar dat iedereen bijdraagt aan het realiseren van de beoogde doelstellingen?

Dit doe je door bewust interventies te plegen om mensen te motiveren en te stimuleren. Deze interventies zijn niet voor iedereen hetzelfde. We komen ten slotte allemaal om andere redenen in beweging en hebben verschillende stimuli nodig om geactiveerd te worden.

Bekijk de brochure

Bekijk de brochure

Contactpersoon:

Sophie de Vocht

Sophie de Vocht

Er zijn drie factoren, omtrent de wijze waarop mensen werken, van invloed:

  • De mate van vrijheid in het werk (autonoom versus heteronoom);

  • De bereidheid tot verandering (vooruitstrevend versus behoudend);

  • En de mate waarin iemand zelf op zoek gaat naar duurzame oplossingen (actief versus passief).

     

Image