PHI IMPACT CALCULATOR

Breng je totale CO2 footprint in kaart en begin pas echt met het maken van een positieve impact!

Organisaties stoten met hun bedrijfsvoering een grote hoeveelheid CO2 uit. Denk alleen al aan het gebouw als energieslurper en het personeel die voor zakelijke diensten de hele wereld over reizen. Maar dat is nog niet alles. Organisaties hebben veel meer impact dan ze denken. Deze impact noemen we ook wel de verborgen impact. Dit is de CO­2 uitstoot die veroorzaakt wordt in de gehele levenscyclus van een product (de winning van grondstoffen, fabricage, transport, gebruik en verwerking na gebruik). Om organisaties inzicht te geven in de verborgen impact van hun bedrijfsvoering hebben wij een instrument ontwikkeld waarbij we met behulp van zorgvuldig gekozen normen en kengetallen (op basis van wetenschappelijke data en life cycle analysis berekeningen van materialen), de verborgen impact van het gebouw, de werkomgeving, facilitaire services en ICT inzichtelijk kunnen maken. Om het potentieel van organisaties optimaal te benutten is het van belang om te weten waar de grootste impact wordt gemaakt.

De Impact Calculator

Met de PHI Impact Calculator meten wij de COfootprint van de gehele bedrijfsvoering. Hiervoor hanteren wij de richtlijnen uit ‘The Greenhouse Gas Protocol’, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen drie verschillende scopes:
  • Directe CO2 uitstoot: deze wordt veroorzaakt door eigen bronnen binnen de organisatie, je kan daarbij denken aan de uitstoot van je wagenpark en het gebruik van het gebouw.
  • Indirecte CO2 uitstoot: energie en warmte die wordt ingekocht, deze emissies vinden buiten de organisatie plaats, maar kunnen wel direct aan de organisatie worden toegewezen.
  • Indirecte CO2 uitstoot: veroorzaakt door ketenpartners ten behoeve van de bedrijfsvoering, zoals bijvoorbeeld bij het winnen, produceren en transporteren van ingekochte producten.
Image
Nederlandse brochure

Nederlandse brochure

Image

Engelse brochure

CO2 footprint meten

Om de COfootprint van jouw organisatie te meten hebben we de productcategorieën nodig (bijv. werkomgeving), productsoorten (bijv. standaard werkplek) en de daadwerkelijke producten (bureau, stoel etc.). Voor deze daadwerkelijke producten bepalen we de combinatie van materialen, op basis waarvan we het CO2-kengetal berekenen. Daarnaast willen we weten welke leverancier betrokken is (ketenpartners), de hoeveelheid die is ingekocht over een bepaalde periode (maand/ jaar), het afschrijvingstermijn of contractperiode en indien mogelijk het gewicht per eenheid.

Image

Het resultaat

Het resultaat is een overall beeld van de totale COfootprint van jouw organisatie. In de scope ‘verborgen impact’ verdiepen we ons zelfs op de materialen van de werkomgeving en facilitaire services en ICT. Tevens brengen we aan de hand van een vijftal scenario’s duurzamere alternatieven in kaart. Het gaat hierbij om de inkoop van gerecyclede content, lokale samenwerkingen, reductiedoelstellingen levensduurverlenging en behandeling van grondstofstromen na gebruik.

Wil je meer weten over de Impact Calculator en de mogelijkheden voor jouw organisatie, neem dan nu contact met ons op!
Image