Analyse circulair inkoop criteria

Analyse circulair inkoop criteria

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat heeft een schat aan data verzameld voor het project REBus over circulair inkopen in Nederland. PHI is gevraagd om een praktisch onderzoek uit te voeren naar de gebruikte criteria binnen deze aanbestedingen, zodat deze gedeeld konden worden tijdens het 'Circular Procurement Congress in Tallinn'

Opdracht

Rijkswaterstaat was de uitvoeringsorganisatie van het internationale project REBus. PHI heeft in dit project de rol gehad van communicatieprojectleider waarbij we verantwoordelijk waren voor de dataverzameling van 44 circulair inkoop pilots in Nederland, de analyse en kennisdeling. Als vervolg hierop had Rijkswaterstaat de behoefte om een diepere analyse te maken op de gebruikte inkoopcriteria. 

De PHI aanpak

Eerst zijn er 11 aanbestedingsprojecten geselecteerd, welke geschikt waren om te analyseren. Vervolgens zijn alle gebruikte criteria en doorlopen processtappen aangevuld en geanalyseerd. De samenvatting hiervan is getoetst door een expertpanel.

Het resultaat

Het vooronderzoek circulair inkoop criteria was input voor de opdrachtnemer die de aanbesteding wint om voor meerdere jaren de landelijke inkoopcriteria te updaten. Deze aanbesteding is in de markt gezet door Rijkswaterstaat in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarnaast is het resultaat gedeeld tijdens het 'Circular Procurement Congress in Tallinn'. Highlights uit de rapportage waren:

  1. Veel gewerkt met een selectiefase, waarin er een visie op circulariteit uitgevraagd wordt, eventueel met referenties die deze visie ondersteunen.
  2. Veel gewerkt met een plan van aanpak in de gunningsfase, waarin de markt hun creativiteit kwijt kan om invulling te geven aan het vraagstuk.
  3. Het werken met een groeimodel en bijbehorende KPI's.
  4. Tools worden ingezet om de materiaalstaat/paspoort/bills of materials uit te vragen.

Rijkswaterstaat

Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Please write a subject for your message.
Please let us know your message.

Gratis CE spreekuur?

We plannen graag een uurtje in onze online room om met je te sparren over de (duurzame) uitdagingen waar jouw organisatie op korte en lange termijn voor staat.

Laat je e-mailadres achter voor het maken van een afspraak.