Please enable JS

Samen met onze opdrachtgevers realiseren we mooie projecten, maken we impact en versnellen we de circulaire economie.

Dit doen we met realiteitszin en een open blik. Omdat we alle organisaties in Nederland in staat willen stellen te versnellen naar een circulaire bedrijfsvoering, zorgen we ervoor dat een project niet stopt na de afronding, maar het verder kan worden gebracht zonder de begeleiding van PHI Factory.


Projectpagina Moderator AAFM Marktarena PHI Factory

Om haar waardeproposities binnen het segment Workspaces te toetsen nodigde AAFM hun partners en klanten uit. PHI was dagvoorzitter van deze marktarena. Lees meer

Projectpagina Inspiratiesessie Facilitair Kenniscentrum Facilicom PHI Factory

Facilicom wil in 2030 CO2-neutraal zijn, twintig jaar eerder dan de overheid eist. PHI mocht een key-note geven over de energietransitie en #Toekomststoel. Lees meer

Projectpagina Projectbegeleiding Compass Group Nederland PHI Factory

De Compass Group heeft besloten circulaire economie onderdeel te maken van hun cateringservices. PHI heeft hierin de rol van projectbegeleider. Lees meer


Projectpagina Bijeenkomst Samen Circulair Rijkswaterstaat PHI Factory

Rijkswaterstaat wil in 2030 50% minder grondstoffen verbruiken en 100% circulair werken. In het kader van het Impulsprogramma heeft Rijkswaterstaat PHI gevraagd om 13 workshops te geven tijdens de roadshow CE. Lees meer

Provincie Utrecht

PHI is adviseur circulair inkopen en ondersteunt het tenderteam met de aanbesteding kantoorinrichting.  Lees meer

Projectpagina FMN Connect XL Congress PHI Factory

Met het thema ‘Beyond Sustainability’ laat PHI zien dat Circulair FM zorgt voor een positieve business case voor een betere wereld van morgen tijdens de XL bijeenkomst van FMN. Lees meer


Projectpagina Facility Phi Factory

Facility heeft PHI gevraagd om haar klanten te inspireren tijdens een klantenbijeenkomst over verduurzamen en circulair facility management. Lees meer

Vermaat

Vermaat Groep heeft PHI gevraagd een CE-training te verzorgen voor de werknemers die werken in CIRCL, het circulaire paviljoen van de ABN AMRO. Lees meer

Samen Circulair

ProRail en Rijkswaterstaat (RWS) zijn het programma Samen Circulair gestart welke erop gericht is om elkaar te versterken en samen op te trekken als het gaat om circulaire vraagstukken. PHI is gevraagd om de startbijeenkomst vorm te geven en te begeleiden. Lees meer


Het stadhuis van Den Haag Foto Richard Mulder 1

PHI is adviseur innovatief inkopen en ondersteunt het programmateam met het vertalen van ambities naar doelen en een actieplan. Deze bevat een mix van een roadmap, trainingen en voorbeeldprojecten. Lees meer

prorail project

PHI is adviseur circulair bouwen en ondersteunt het projectteam met het besluitvormingsproces en het vertalen van de ambitie naar de aanbesteding van een nieuwe Incidenten Bestrijdingspost (ICB). Lees meer

EU Circular Cities klein PHI Factory

De EU Urban Agenda is een samenkomst van de Europese landen om met name stedenbouw zo circulair mogelijk te krijgen. Tijdens de bijeenkomst van de Europese partnerschap circulaire economie verzorgde PHI de breakout sessie. Lees meer


KB project

De KB heeft hoge ambities ten aanzien van de duurzaamheid van het toekomstige gebouw: circulair en energie neutraal. PHI Factory is gevraagd om te ondersteunen als circulair adviseur om van strategie naar ambities naar aanbestedingsstrategie te komen. Lees meer

NVRD project

Voor het project circulaire werkkleding participeren een aantal leden van de NVRD samen met PHI in een werkgroep. Gezamenlijk werken we aan circulaire ambities ten aanzien van circulaire werkkleding. Lees meer

 

RWS criteria

Vooronderzoek naar circulair inkoopcriteria als input voor de aanbesteding van de landelijke inkoopcriteria en om nationaal en internationaal te delen. Lees meer


Humanagement project

Om het kennisniveau van alle medewerkers een boost te geven heeft Humanagement aan ons gevraagd een Circulair Economy Boostcamp samen te stellen. Lees meer

Rabobank project

Na een inspiratiesessie zijn we samen met de contractmanagers van alle facilitaire diensten van zeven lokale Rabobanken in Noord-Holland aan de slag gegaan met een actieplan circulair! Lees meer

 

RWS project

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het internationale project REBus. PHI is verantwoordelijk voor de dataverzameling van 44 circulair inkoop pilots in Nederland, de analyse en kennisdeling. Lees meer


HTC ATIR schoonmaak

Circulariteit in de schoonmaak, het onderwerp van de jaarlijkse branchebijeenkomst van schoonmaakadviesbureau Atir. De gasten gingen onder leiding van PHI Factory het gesprek met elkaar aan in een interactieve workshop. Lees meer

UTS

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) en circulariteit verwerken in een aanbieding, dat was de vraag die UTS stelde aan PHI Factory.  Lees meer

ProRail procurement

PHI heeft voor ProRail meerdere inspiratiesessies verzorgd. Specifiek circulair inkopen voor de afdeling Procurement, tot circulair FM voor de afdeling Facilitaire Zaken.

 


Bezoekerscentrumwaalbos

Het is de ambitie van de drie stichtingen in Rijsoord om een duurzaam en onderhoudsarm (bezoekers)centrum Waalbos te realiseren. PHI verzorgt het projectmanagement. Lees meer

 

CPcongress Tallinn

PHI Factory verzorgt het projectmanagement voor Rijkswaterstaat voor het 'circular procurement congress' op 18 en 19 oktober 2017 in Tallinn. Lees meer

 

proRail NVLU

De nieuwe verkeersleidingspost van ProRail in Utrecht is 4 juni 2015 officieel geopend. Het project omhelste o.a. twee circulair inkoop pilots op het gebied van kantoorinrichting en vloerbedekking. Lees meer

 


HTC Advies

Met het gegeven dat het wereldwijde voedselsysteem een significante oorzaak is voor het uitputten van de aarde namen PHI en Inge Jeurink van ABN Amro de Nederlandse contract cateraars op inspirerende wijze mee in hun 'experimenten' met circulariteit. Lees meer

CI game

Samen met nog vijf partners werken we aan een circulair inkopen game. PHI Factory verzorgt hiervan het projectmanagement. De doelgroep van deze game zijn inkopers en facility managers. Lees meer

ATOsborne

PHI Factory heeft een inspiratiesessie verzorgd voor AT Osborne met de focus op de kansen van circulariteit in de gebouwde omgeving. Lees meer


Hanzehogeschool

PHI Factory verzorgde een lunchlezing voor het Kenniscentrum NoorderRuimte op de Hogeschool Groningen over hoe de principes van een circulaire economie ingezet konden worden voor een duurzamer ontwerp van de gebouwde omgeving. Lees meer

 

Gemeente Utrecht Yvette Watson PHI

PHI Factory verzorgde een masterclass: circulair bouwen voor UVO van de Gemeente Utrecht. Hierin stond centraal: 'wat is er voor nodig om de Koninklijke Bibliotheek volgens circulaire principes te renoveren?'. Lees meer

 

Projectpagina Inspiratiesessie CI WUR 1 Phi Factory

PHI Factory verzorgde een inspiratiesessie voor het Facilitair Bedrijf van de Wageningen University & Research (WUR) ! Lees meer