Projecten

Samen met onze opdrachtgevers realiseren we mooie projecten, maken we impact en versnellen we de circulaire economie.

Dit doen we met realiteitszin en een open blik. Omdat we alle organisaties in Nederland in staat willen stellen te versnellen naar een circulaire bedrijfsvoering, zorgen we ervoor dat een project niet stopt na de afronding, maar het verder kan worden gebracht zonder de begeleiding van PHI Factory.

Het Van Gogh Museum streeft er naar om de verschillende sectoren en hun expertises met elkaar te blijven verbinden. Een aantal keer per jaar nodigt het Van Gogh Museum alle collega's uit om kennis, ambities en doelen te over een bepaald onderwerp te delen. Deze keer was het facilitaire team aan de beurt om een onderwerp aan te dragen. Binnen de afdeling Facilitair Bedrijf zijn er hoge ambities op gebied van duurzaamheid en circulariteit, dit werd dan ook het onderwerp van deze inspiratiesessie. 

Vanuit het programma Expertondersteuning decentrale overheden zijn wij als PHI Factory gekoppeld aan het vraagstuk van het Hoogheemraadschap van Delfland. Het Hoogheemraadschap Delfland is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en wil eigen reststoffen, zoals baggerspecie en maaisel benutten als grondstof voor de circulaire economie. 

PHI Factory heeft in overleg met Lucht Verkeersleiding Nederland (LVNL) een training Circulair Inkopen op maat gemaakt. Aan de hand van de wensen en eisen van LVNL heeft PHI Factory een dag training gegeven aan groep van 15 mensen bestaande uit inkopers, juristen, gebouwbeheerders en behoefte stellers.

The Student Hotel is vooruitstrevend en innovatief. Met hotel en studentenhuisvesting in één hebben ze een razend populair concept neergezet. TSH is op veel vlakken al druk bezig met het verduurzamen van hun gebouwen en de bedrijfsvoering. Maar daar stopt het niet, naast het verduurzamen van de eigen gebouwen wilde TSH ook iets bijdragen aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving in zijn geheel. Hierbij vroegen zij PHI om capaciteit, kennis en het juiste netwerk om de opstart van hun Living Lab een boost te geven.

Vanuit het programma Expertondersteuning decentrale overheden zijn wij als PHI Factory gekoppeld aan het vastgoed vraagstuk van Goeree-Overflakkee. Gemeente Goeree-Overflakkee is een vooruitstrevende gemeente op gebied van duurzaamheid, circulariteit en milieu. Net als vele andere organisaties is de gemeente aan de slag gegaan met de afspraken die zijn gemaakt in het klimaatakkoord van Parijs.

UTS is al jaren bezig met een duurzame bedrijfsvoering. Op meerdere vlakken gebeurt er al veel maar om deze beweging eenduidig vorm te geven zijn UTS Nederland en de UTS-vestigingen aan de slag gegaan met circulariteit. UTS heeft PHI gevraagd om dit proces te begeleiden om samen met de UTS-vestigingen, klanten en leveranciers een sterke ambitie neer te leggen.

Het IFV draagt bij aan een veilige samenleving door het versterken van de veiligheidsregio’s en hun veiligheidspartners bij het professionaliseren van hun taken. Er zijn 25 regio’s. 14 daarvan zijn voornemens deel te nemen aan een aanstaande aanbesteding kantoorartikelen. Het doel is om dit klimaatneutraal en circulair te doen. PHI is adviseur bij deze aanbesteding.

PHI werd door Heijmans gevraagd om als circulair expert deel te nemen in een pilot project wat betreft de mogelijke realisatie van een duurzame en circulaire hotspot op de Binckhorst in Den Haag. Doel van dit project was een technisch en financieel haalbaar plan neerleggen voor een exploitatieperiode van 10 jaar, binnen een tijdsbestek van 2 maanden.

Facilicom erkent het belang van de transitie naar een circulaire economie en daarbij ook de rol die zij kunnen spelen gezien hun positie in de markt. Hun unieke positie als regisseur van vraag en aanbod geeft hen invloed op grondstofstromen en de keten waarin ze opereren. Facilicom heeft PHI gevraagd deze ambitie voor circulaire dienstverlening verder vorm te geven.

Het kabinet stelt in 2018 5 miljoen euro beschikbaar om via inkoop een impuls te geven aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie. Eén van die impulsen is de start van 10 leernetwerken klimaatneutraal en circulair inkopen die georganiseerd worden door Rijkswaterstaat en PIANOo.

Heineken staat met haar heerlijke, heldere producten dicht bij de consument. Met haar business partners faciliteert ISS Heineken in haar activiteiten. Om de duurzame initiatieven in de dienstverlening te belichten en verder te ontwikkelen organiseert ISS een duurzaamheidsevent.

Rabobank vindt een circulaire economie van groot belang voor Nederland. Daarom wil de grootbank de omschakeling naar een circulaire economie versnellen door inzichten in circulaire bedrijfsmodellen te combineren met kennis van financiële producten en risicobeheer.

Rijkswaterstaat wil in 2030 50% minder grondstoffen verbruiken en 100% circulair werken. In het kader van het Impulsprogramma heeft Rijkswaterstaat PHI gevraagd om 13 workshops te geven tijdens de roadshow CE.

Facility heeft PHI gevraagd om haar klanten te inspireren tijdens een klantenbijeenkomst over verduurzamen en circulair facility management.

ProRail en Rijkswaterstaat (RWS) zijn het programma Samen Circulair gestart welke erop gericht is om elkaar te versterken en samen op te trekken als het gaat om circulaire vraagstukken. PHI is gevraagd om de startbijeenkomst vorm te geven en te begeleiden.

De EU Urban Agenda is een samenkomst van de Europese landen om met name stedenbouw zo circulair mogelijk te krijgen. Tijdens de bijeenkomst van de Europese partnerschap circulaire economie verzorgde PHI de breakout sessie.

Voor het project circulaire werkkleding participeren een aantal leden van de NVRD samen met PHI in een werkgroep. Gezamenlijk werken we aan circulaire ambities ten aanzien van circulaire werkkleding.

Circulariteit in de schoonmaak, het onderwerp van de jaarlijkse branchebijeenkomst van schoonmaakadviesbureau Atir. De gasten gingen onder leiding van PHI Factory het gesprek met elkaar aan in een interactieve workshop.

De nieuwe verkeersleidingspost van ProRail in Utrecht is 4 juni 2015 officieel geopend. Het project omhelste o.a. twee circulair inkoop pilots op het gebied van kantoorinrichting en vloerbedekking.

Met het gegeven dat het wereldwijde voedselsysteem een significante oorzaak is voor het uitputten van de aarde namen PHI en Inge Jeurink van ABN Amro de Nederlandse contract cateraars op inspirerende wijze mee in hun 'experimenten' met circulariteit.

PHI Factory verzorgde een lunchlezing voor het Kenniscentrum NoorderRuimte op de Hogeschool Groningen over hoe de principes van een circulaire economie ingezet konden worden voor een duurzamer ontwerp van de gebouwde omgeving.

PHI Factory verzorgde een masterclass: circulair bouwen voor UVO van de Gemeente Utrecht. Hierin stond centraal: 'wat is er voor nodig om de Koninklijke Bibliotheek volgens circulaire principes te renoveren?'.