Ondersteuning bedrijfsafvalmanagement

Ondersteuning bedrijfsafvalmanagement

 • Gemeenten Olst-Wijhe en Raalte
 • De gemeenten Olst-Wijhe en Raalte hebben sterke ambities op het gebied van duurzaamheid; zo heeft de gemeente Raalte de ambitie geformuleerd om de gemeente duurzamer te maken en te voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs. Duurzaamheid en de circulaire economie worden gezien als een noodzaak én een kans voor ondernemend Raalte. In het raadsakkoord van de gemeente Olst-Wijhe ligt de focus op duurzaamheid en de verdere voorkoming van de opwarming van de aarde, hierin spelen bewustwording, gedragsverandering en het optimaliseren van het afvalbeleid een rol.

  Om deze ambities te bereiken willen de gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen en proactief met kansrijke initiatieven starten. Daarom heeft DOWR-FZ, de facilitaire afdeling van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte, een facilitaire categorie gekozen om impact te maken, namelijk afvalverwerking/management.

 • Opdracht:

  DOWR-FZ heeft behoefte aan ondersteuning en praktische handvatten bij de verduurzaming van het bedrijfsafvalmanagement binnen de bedrijfsvoering van de gemeenten. Daarom is aan PHI Factory gevraagd om inzicht te creëren in de huidige situatie, een visie te ontwikkelen en een aanpak waarmee facilitaire zaken haar doelstellingen kan realiseren, samen met haar medewerkers en ketenpartners.

 • De PHI aanpak:

  Om inzicht te krijgen in de huidige situatie van het afvalmanagement van de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte zijn deskresearch en interviews uitgevoerd. Daarnaast is een CO₂ meting uitgevoerd over het bedrijfsafval dat is gegenereerd in 2018 en 2019 van het gemeentehuis van Olst-Wijhe, het gemeentehuis van Raalte en de gemeentewerf van Raalte. Hiervoor is de PHI Impact Calculator ingezet. Er is gekeken welke stromen er bij de gemeenten ingezameld worden, hoeveel kilo het betreft op jaarbasis en of en hoe deze stromen verwerkt worden. Dit is in relatie gebracht met de CO₂ equivalenten die met het type afval en de gekozen verwerkingsmethode gepaard gaan.

 • Het resultaat:

  Deze CO₂ berekening heeft geresulteerd in een goed nulpunt en een aantal eye openers die in een ambitiesessie zijn besproken. In deze ambitiesessie hebben de gemeenten de krachtige ambitie geformuleerd om een circulair grondstofmanagement te realiseren in 2020 (bedrijfsafval als grondstof). Onder circulair grondstofmanagement vallen voor DOWR de volgende aspecten: CO₂ reductiegrondstoffen en circulaire inkoop.

  Om de ambitie van circulair grondstoffen management te realiseren is een verkenning uitgevoerd naar kansen voor afvalinzameling en -verwerking. De stappen die we hiervoor hebben doorlopen en de kansen en quick wins die uit het onderzoek naar boven zijn gekomen zijn verwerkt in een whitepaper. Deze bevindingen willen de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte graag delen om andere gemeenten te inspireren en te ondersteunen (“Verkenning kansen afvalinzameling en -verwerking van het bedrijfsafval van de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte, op weg naar een circulair grondstofmanagement”).

  In een workshop zijn de contouren gedefinieerd voor de aanbesteding van het circulaire grondstoffenmanagement. Deze workshop is opgebouwd op basis van de roadmap circulair inkopen en 8 stappen van circulair inkopen. De resultaten zijn in een verslag verwerkt met daarin de contracteringsaanpak en uitgangspunten van de aanbesteding.

 • “De workshops van PHI Factory waren inspirerend en hebben ons verder gebracht in onze aanbesteding.”
 • Ton Steenhuis, teammanager Facilitaire Werkorganisatie DOWR

Blijf op de hoogte!

Image
T: +31 (0)180 45 34 32
E: info@phifactory.com

Contact

T: +31 (0)180 45 34 32
E: info@phifactory.com