Roadmap afdeling facilitaire zaken

Roadmap afdeling facilitaire zaken

 • Waternet
 • Waternet is het eerste watercyclusbedrijf van Nederland en is ontstaan uit een unieke fusie. De organisatie beheert het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, verwerkt het afvalwater uit de regio en levert drinkwater aan de regio. Duurzaamheid is één van de drie kernwaarden van Waternet, naast dienstverlening en doelmatig.

  Voor het invullen van de kernwaarde duurzaamheid is het doel gesteld om in 2020 klimaatneutraal te zijn als organisatie. Op dit moment vinden de activiteiten om dit te realiseren vooral plaats in de werkzaamheden van Waternet, maar nog niet in de bedrijfsvoering. Facilitaire zaken wil graag dat duurzaamheid en circulariteit ingebed worden in het dagelijkse werk. PHI Factory ondersteunt Facilitaire zaken middels het ontwikkelen van een roadmap naar een circulaire bedrijfsvoering.

 • Opdracht:

  Facilitaire zaken van Waternet is zoekende naar de juiste handvaten en kennis om de aankomende aanbestedingen duurzaam en circulair in te richten. PHI Factory heeft een traject opgesteld dat leidt naar een roadmap richting de ontwikkeling van een circulaire bedrijfsvoering.

 • De PHI aanpak:

  Als kick-off van het project is er een inspiratiesessie gehouden en een training omtrent circulair inkopen. Vervolgens heeft PHI Factory een analyse gedaan van de huidige stand van zaken aan de hand van interviews en beschikbare documentatie. 

  Met de afdeling facilitaire zaken is er een ambitiesessie gehouden om de ambitie en strategie van Waternet richting een circulaire bedrijfsvoering te bepalen en een aanzet gemaakt voor het bepalen van doelstellingen. Ook is gesproken over de randvoorwaarden, het draagvlak en de borging die nodig zijn om deze doelstellingen te behalen. In een volgende sessie zijn de kansen in kaart gebracht en de doelstellingen bepaald. Al deze informatie zal worden verwerkt in een roadmap.

 • Het resultaat:

  De resultaten van de sessies zijn verwerkt in een fantastische roadmap voor de afdeling facilitaire zaken van Waternet. Hierin zijn de doelstellingen, tien leidende principes, quotes uit de interviews, een beeldmerk en een route naar de stip op de horizon in 2025 verwerkt. De route stippelt alle acties uit die van 2020 tot 2025 genomen kunnen worden om een duurzame en circulaire bedrijfsvoering te bereiken. Een prachtig resultaat dat samen met de tomeloze inzet van de afdeling facilitaire zaken bereikt is.

Blijf op de hoogte!

Image
T: +31 (0)180 45 34 32
E: info@phifactory.com

Contact

T: +31 (0)180 45 34 32
E: info@phifactory.com