Marktverkenning aanbesteding portiersloge

Marktverkenning aanbesteding portiersloge

Hoogheemraadschap van Delfland

Vanuit het programma Expertondersteuning decentrale overheden zijn wij als PHI Factory gekoppeld aan het vraagstuk van het Hoogheemraadschap van Delfland. Het Hoogheemraadschap Delfland is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en wil eigen reststoffen, zoals baggerspecie en maaisel benutten als grondstof voor de circulaire economie. 

Delfland gelooft dat dit de bouwstoffen van de toekomst kunnen zijn. Als eerste experiment willen ze een portiersloge bouwen. Delfland wil dit inrichten als een living lab waarbij er ruimte is om te experimenteren met het bouwen met de reststoffen van het waterschap. Met deze ambities heeft het waterschap aan PHI Factory gevraagd om te ondersteunen naar de aanbesteding. 

Opdracht

De opdracht was het in kaart brengen van de huidige situatie zodat deze getoetst kon worden in de markt. De marktverkenning heeft als doel gehad de markt warm te maken voor deze aanbesteding. 

De PHI aanpak

Er zijn verschillende gesprekken gevoerd met de betrokken stakeholders van het project. Daarnaast is er een marktverkenning georganiseerd met als doel de informatie over het project te delen en de markt warm te maken voor de komende aanbesteding.

Het resultaat

De markt is op de hoogte van de komende aanbesteding en heeft de basisinformatie wat betreft projectplanning en doel. Inmiddels heeft Delfland studenten van hogescholen uitgenodigd voor het ontwerpen van een nieuwe portierslodge voor afvalzuiveringsinstallatie De Groote Lucht met restproducten uit het zuiveringsproces. Eind januari 2020 presenteren de studenten hun slimme oplossingen en ontwerpen. De bouw van de portierslodge start naar verwachting in 2021. 

Hoogheemraadschap van Delfland

Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Please write a subject for your message.
Please let us know your message.

Gratis CE spreekuur?

We plannen graag een uurtje in onze online room om met je te sparren over de (duurzame) uitdagingen waar jouw organisatie op korte en lange termijn voor staat.

Laat je e-mailadres achter voor het maken van een afspraak.