E3 model

E3 Model: afwegingsanalyse Euro's, Energie & Emissies

Je wil je gebouw verduurzamen, maar waar begin je. Welke keuzes maak je? Hoe weeg je de energiebesparing af tegen de milieulast van het materiaal dat gemoeid is met de oplossing? Wij helpen je om datagedreven, de juiste keuze te maken. Dit doen we door de financiële impact, de energiebesparing en milieulast van de maatregelen inzichtelijk te maken. Zo kunnen we de milieulast van de maatregelen bij een verduurzamingsplan/routekaart in kaart brengen en bieden we ondersteuning bij ontwerp- en materiaalkeuzes in een renovatie- of nieuwbouwtraject.

Datagedreven de
juiste keuze maken.

E3 Model

Met het E3 model gebruiken we een levenscyclus benadering waarin de financiële impact, de energiebesparing en milieu-effecten van duurzame maatregelen worden meegenomen. Deze aspecten brengen we samen in een life cycle analyse (LCA) voor de milieu-impact en life cycle cost (LCC) voor de financiële impact. Met de combinatie van LCA en LCC kan je in een oogopslag zien welke duurzame maatregelen het aantrekkelijkst zijn.

Voor de LCA analyseren we:

  • Vermeden CO2-emissies als gevolg van energiereductie.
  • Milieulast van gebruikte materialen.
  • Materiaallast van onderhoud en vervanging.
  • Circulariteit van gebruikte materialen.

Voor de LCC analyseren we:

  • Initiële investering.
  • Kostenbesparing als gevolg van energiereductie.
  • Kosten van onderhoud en vervanging.
  • Restwaarde.
Image

Figuur: Het E3 model maakt keuzes maken makkelijk: gevelisolatie heeft in dit geval zowel de meeste vermeden emissies en de laagste (zelfs negatieve) life cycle cost. Over de levensduur wordt er dus op verdiend. Daarna gaat de keuze tussen Vloerisolatie en PV-panelen: de een scoort beter op klimaat, de ander op kosten, maar beide zijn aantrekkelijker dan LED-verlichting.

Ontwerp

Ontwerp

Hoe ontwerp ik een nieuw gebouw zo duurzaam mogelijk? Aan de hand van variantenstudies helpen we de CO2 en financiële impact van ontwerpkeuzes inzichtelijk te maken. Hierbij nemen we de materialisatie van het hele gebouw mee en kijken we naar de gehele levenscyclus.

Verduurzamingsplan/routekaart

Verduurzamingsplan/routekaart

Verduurzamen van je gebouw kan op vele manieren, maar soms moet je keuzes maken binnen het beschikbare budget. Leggen we PV-panelen op het dak of gaan we isoleren? En welke isolerende materialen hebben de laagste milieulast. Wij maken de keuze makkelijk door vanuit zowel klimaat- als financieel oogpunt naar de gehele levenscyclus te kijken. Hierbij kunnen we verschillende scenario's onderzoeken: Waarmee wordt de grootste impact bereikt? Wat is er mogelijk binnen het beschikbare budget? Welke maatregelen zijn het meest kosteneffectief?
Materiaalkeuze

Materiaalkeuze

Er zijn talloze routes naar een duurzaam gebouw. Daarom is het belangrijk dat we de maatregelen doorrekenen op de beoogde energiebesparing èn de milieulast van de materialen. Stel je wilt de gevel isoleren: welk materiaal moet er gebruikt worden? Hoe verhoudt de Rd-waarde van het isolatiemateriaal zich ten opzichte van CO2-footprint van het materiaal? Zaken als de milieulast, levensduur, onderhoud en restwaarde hebben allemaal invloed op de effectiviteit van de maatregel. Met het E3 model zetten we verschillende opties naast elkaar om een datagedreven keuze te maken.

Meer informatie?

Onze expert vertelt graag meer.

Image
Joost Droste

Blijf op de hoogte!

Image
T: +31 (0)180 45 34 32
E: info@phifactory.com

Contact

T: +31 (0)180 45 34 32
E: info@phifactory.com

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.