Aan de slag met duurzame FM ambities

Aan de slag met duurzame FM ambities

 • TenneT
 • TenneT zorgt voor een veilige en betrouwbare levering van elektriciteit en pakt haar rol als aanjager van de energietransitie. Om de corporate CSR-doelstellingen door te zetten in de facilitaire beheerorganisatie heeft de facilitaire organisatie in 2021 samen met PHI Factory het project “van ambitie naar praktijk” doorlopen. Hiermee is een stevige basis gelegd voor verduurzaming van de facilitaire processen.

 • Opdracht:

  Facility Management (FM) heeft een grote potentie in handen om bij te dragen aan de duurzame doelstellingen van TenneT, door duurzaamheid zichtbaar te maken vergroot dit de slagingskans van de strategische duurzame ambities. Door duurzaamheid als levend thema zichtbaar en voelbaar te maken in de organisatie kan FM medewerkers motiveren om duurzaamheid als vanzelfsprekendheid mee te nemen in de eigen werkzaamheden. Het gesprek over duurzaamheid wordt op diverse plekken in de organisatie gevoerd. TenneT heeft PHI Factory gevraagd om hen op pragmatische wijze te ondersteunen in het vertalen van de duurzaamheidsambitie van de organisatie naar een blauwdruk voor de facilitaire organisatie en een roadmap om deze naar de praktijk te brengen.

 • De PHI aanpak:

  Het proces om te komen tot een roadmap duurzaam FM is te verdelen in drie stappen. De eerste stap was een interne analyse, gevolgd door een ambitiesessie. Deze stap resulteerde in een threepager met de ambities, strategie en randvoorwaarden van TenneT FM, dit document wordt gebruikt als basis voor FM en de keuzes die FM maakt. De daaropvolgende blauwdruksessie resulteerde in een uitgebreide blauwdruk van de FM-organisatie. In stap 2 werd aan de hand van de PHI Impact Calculator de CO2-voetafdruk van TenneT FM doorgerekend. Met de CO2 impactanalyse hebben we de CO2-footprint, inclusief de verborgen impact van de materialen van de facilitaire organisatie, in kaart gebracht. Op basis van de uitkomst van de CO2-voetafdruk berekening hebben we de focus gelegd op de verduurzaming van vier impactgebieden: energie & gebouw, catering, afval en werkomgeving. Aan de hand van de vastgestelde ambitie, blauwdruk en resultaten van de CO2-impactanalyse is de vertaling naar activiteiten in de verschillende domeinen van de facilitaire organisatie gemaakt. De kansen voor de facilitaire organisatie zijn in interactieve sessies in kaart gebracht en geprioriteerd. Op basis hiervan is een roadmap opgesteld die heel helder laat zien hoe de facilitaire organisatie de komende jaren aan de slag gaat met hun ambities.

 • Het resultaat:

  Met de roadmap en het bijbehorende uitvoeringsprogramma als tastbaar resultaat kan TenneT de volgende stap zetten op het gebied van duurzaam FM. De duurzame FM-ambities zijn vastgesteld en aan de hand van de roadmap kan de organisatie aan de slag om duurzaamheid in te bedden in de dagelijkse gang van zaken. In de roadmap zijn een vijftal strategische acties geformuleerd waar TenneT op korte termijn mee aan de slag kan. Zo wordt de R-ladder meegenomen in toekomstige keuzes als afwegingskader om circulariteit en het minimaliseren van nieuwe materialen te bevorderen. Daarnaast zijn er vier impactgebieden en bijbehorende doelstellingen beschreven waar de komende jaren grote impact gemaakt kan worden op het gebied van duurzaamheid.

Blijf op de hoogte!

Image
T: +31 (0)180 45 34 32
E: info@phifactory.com

Contact

T: +31 (0)180 45 34 32
E: info@phifactory.com

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.