Roadmap impact & circulariteit FacilitylinQ

Roadmap impact & circulariteit FacilitylinQ

 • FacilitylinQ
 • Als multibrand inrichter in de (internationale) b-2-b markt heeft FacilitylinQ al mooie stappen gezet als het gaat om integratie van circulariteit in de bedrijfsvoering. FacilitylinQ gelooft erin dat zij met hun rol kunnen bijdragen aan een nóg betere wereld van morgen. Als specialist en spin in het web bewegen zij zich tussen leveranciers, architecten, huisvestingsspecialisten en grote eindgebruikers. De wens van FacilitylinQ was te komen tot een heldere visie en definitie op circulariteit, een onderscheidende aanpak en een verhaallijn die aansluit bij hun DNA en kernwaarden.

 • Opdracht:

  PHI Factory is gevraagd om te helpen met het verder uitwerken van een visie en ambitie en deze te vertalen naar een concrete roadmap. Dit met als doel om zowel de organisatie als haar klanten een duidelijk beeld te geven waar FacilitylinQ voor staat, welke impact zij maakt op het gebied van duurzaamheid en circulariteit en welke stip FacilitylinQ op de horizon heeft gezet.

 • De PHI aanpak:

  Om tot een roadmap te komen hebben we drie stappen in het proces genomen. We zijn gestart met het uitvoeren van een interne analyse wat bestond uit deskresearch naar relevante documentatie en het afnemen van interviews met belangrijke stakeholders. Enerzijds om lopende initiatieven in kaart te brengen en anderzijds om te bepalen wat de perceptie is binnen de organisatie als het gaat om duurzaamheid en circulariteit. De interne analyse diende ter input voor de visie- en ambitiesessie die we daarna hebben georganiseerd. Tijdens deze sessie hebben we in twee aparte groepen een ambitie, definitiekader en strategie vastgesteld. Om vervolgens tot een roadmap te komen hebben we nog twee kansen- en prioriteringsessies georganiseerd waarin we binnen de gekozen definitiekader kansen (KPI’s) hebben geformuleerd en uitgezet in de tijd.

 • Het resultaat:

  ‘In 2025 is FacilitylinQ dé ketenregisseur die haar leveranciers, klanten en adviseurs activeert om bij te dragen aan de transitie naar een circulaire economie en tegelijkertijd invulling geeft aan de ideale werkomgeving van klanten.’

  FacilitylinQ heeft gekozen voor een rol als ketenregisseur, een verbindende schakel die wordt herkend in de markt als expert circulaire inrichting. Deze rol betekent onder andere dat FacilitylinQ actief kennis gaat ontwikkelen, interne medewerkers gaat trainen en opleiden en een adviesrol gaat vervullen voor adviseurs en klanten.

  Als definitiekader is er gekozen voor een focus op mens, milieu en materiaal. Met onderliggende thema’s als het creëren van een ideale werkomgeving, inzetten van SROI, behalen van de CO2-prestatieladder en het ontwikkelen van een circulaire database en meetinstrument geeft FacilitylinQ invulling aan de opgestelde ambitie.

  Alle gekozen thema’s en KPI’s zijn visueel vormgegeven in een roadmap. Deze roadmap is een krachtig communicatiemiddel dat zowel intern als bij klanten en adviseurs wordt ingezet. De roadmap wordt nog door PHI Factory op een leuke wijze gepresenteerd aan de medewerkers met een key-note over de noodzaak en belang van een circulaire economie.

Blijf op de hoogte!

Image
T: +31 (0)180 45 34 32
E: info@phifactory.com

Contact

T: +31 (0)180 45 34 32
E: info@phifactory.com

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.