Aanbesteding bedrijfsafvalmanagement

Aanbesteding bedrijfsafvalmanagement

 • Waternet
 • De afdeling facilitaire zaken van Waternet heeft de ambitieuze doelstelling om een circulaire bedrijfsvoering te realiseren in 2025. Samen met PHI Factory is in 2019 een roadmap ontwikkeld  waarin stappen omschreven staan die nodig zijn om deze ambitie te realiseren. Deze roadmap is onderverdeeld in twaalf productgroepen, waaronder ook het domein afval. reststoffenmanagement was bij aanvang van dit project versnipperd over de diverse locaties binnen Waternet. Vanwege het aflopen van het huidige contract heeft Waternet de kans gegrepen om hun duurzame visie ook door te voeren in het nieuwe contract. Voor deze aanbesteding wil Waternet daarom een Waternet-breed reststoffen management realiseren met sterke duurzame ambities.

 • Opdracht:

  Waternet heeft PHI Factory gevraagd om te ondersteunen als duurzaamheidsexpert in de visievorming en de aanbestedingsprocedure. Dit project is in samenwerking met HTC als inkoopspecialist uitgevoerd.

 • De PHI aanpak:

  De bevindingen uit een analyse van het afvalmanagement en de resultaten uit de CO2 footprint berekening voor het domein afval zijn gebruikt als input om de ambitie voor de aanbesteding vast te stellen. In de ambitiesessie zijn met betrokken medewerkers van Waternet vier ambities bepaald waarop Waternet de focus legt:

  1. toewerken naar Zero waste door reductie van (rest)afval en het verwaarden van grondstoffen;
  2. het reduceren van CO2 uitstoot middels duurzame logistiek;
  3. door zichtbaarheid het bewustzijn en gedragsverandering stimuleren;
  4. een toekomstgerichte samenwerking met groeipotentie op circulair gebied.

  Daarnaast zijn de wensen voor het partnerschap opgehaald. Door middel van een marktconsulatie zijn de aspecten en aandachtspunten die hieruit naar voren zijn gekomen getoetst bij diverse marktpartijen. Zo is inzicht vergaard hoe de markt ervoor staat en hoe deze aanbesteding het beste in de markt gezet kon worden. Ook de mate van interesse is geïnventariseerd en de mogelijkheden en belemmeringen die de marktpartijen zien om deel te nemen aan de aanbestedingsprocedure.

 • Het resultaat:

  Met de uitgangspunten van de ambitiesessie en de opgedane kennis uit de marktconsultatie hebben we middels een aanbestedingsstrategie workshop de verdere contouren van de aanbesteding bepaald. De ambities van Waternet, de beoogde manier van samenwerken en andere kenmerken van de aanbesteding zijn verwerkt in een infographic die de uitvraag in één oogopslag weergeeft. In de volgende fasen van de aanbesteding heeft PHI Factory een reviewende rol ingenomen als duurzaamheidsexpert. Zo hebben we het aanbestedingsdossier op gebied van duurzaamheid/circulariteit verrijkt en input geleverd voor het dossier. Eind 2020 is de Europese aanbesteding in de markt gezet volgens Rapid Circular Contracting (RCC). RCC is een alternatief voor traditionele aanbestedingsvormen, dat de markt maximaal uitdaagt om met slimme, duurzame en innovatieve oplossingen te komen. Bij RCC wordt geen voorbestemde eindoplossing aanbesteed, maar een samenwerkingscontract. In de selectiefase is daarom een partij geselecteerd die de ambities van Waternet op mooie wijze heeft beantwoord. In de aankomende work-out fase zal PHI Factory als duurzaamheidsexpert fungeren om de duurzame ambities van Waternet te borgen en tot een succesvolle samenwerking te komen.

  Door stappen te zetten in de roadmap en te breken met de traditionele opdrachtnemer en opdrachtgever-relatie, zet Waternet grote stappen richting een meer circulaire bedrijfsvoering.

Blijf op de hoogte!

Image
T: +31 (0)180 45 34 32
E: info@phifactory.com

Contact

T: +31 (0)180 45 34 32
E: info@phifactory.com

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.