Aanbesteding Foodregisseur eten & drinken

Aanbesteding Foodregisseur eten & drinken

 • ProRail
 • ProRail maakt aangenaam reizen en duurzaam vervoer mogelijk. Human Facility Management (hierna HFM) van ProRail een eigen duurzame ambitie: ‘In 2027 hebben we als facilitair een econeutrale bedrijfsvoering. Hiermee hebben we een voorbeeldfunctie en activeren we duurzame initiatieven binnen ProRail. Dit doen we door negatieve impact te reduceren en positieve impact te creëren'. Met de werkomgeving én de services wil HFM (zichtbaar) bijdragen aan de duurzaamheidsambities van ProRail. De werkomgeving heeft een voorbeeldfunctie, waarin medewerkers en bezoekers worden gestimuleerd in duurzaam gedrag en duurzame initiatieven.

 • Opdracht:

  Bij de aanbesteding voor een nieuwe foodregisseur van ProRail heeft PHI Factory vanuit de rol van circulaire economie expert ondersteund bij het ontwikkelen en vertalen van de duurzaamheidsvisie en ambities naar de praktijk. Deze visie en ambitie zijn ontwikkeld en vertaald naar de tender zoals de aanbestedingsleidraad en programma van eisen. Tevens waren we onderdeel van de beoordelingscommissie. Werken en eten op kantoor is sinds de contractering van de cateraar tien jaar geleden drastisch veranderd. De veranderende functie van het kantoor van traditioneel werken naar ontmoeten biedt nieuwe kansen. Het vraagt een nieuwe manier van kijken naar eten en drinken. Hiertoe wenste HFM een foodregisseur/samenwerkingspartner voor de periode van maximaal 8 jaar te selecteren en contracteren.

 • De PHI aanpak:

  De volgende vijf sporen van duurzaamheid waarop ProRail zich focust zijn meegenomen in de aanbesteding: 1. Mobiliteit: duurzame mobiliteitsvormen en minder en dus lokale mobiliteitsbewegingen. 2. Energie: inzetten op de trias energetica beperkt het energiegebruik. Gebruik energie uit reststromen, uit hernieuwbare bronnen of eindige bronnen zo efficiënt mogelijk. 3. Materialen: producten, materialen en grondstoffen zijn blijvend inzetbaar en behouden hun waarde voor toekomstig gebruik. 4. Natuur: bijdragen aan het behoud van natuur in en rondom de panden. 5. Sociaal: betrekken van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, inclusiviteit en diversiteit. Met eten en drinken kan ProRail en HFM impact maken en bijdragen aan de duurzaamheidsambities. Dat doen ze door naar de volledige keten te kijken van grondstoffengebruik, aanbod van het assortiment en logistieke bewegingen tot sociale impact, maar ook door het bewustzijn over duurzame keuzes onder collega’s te vergroten door de inzet van nudging en storytelling.

 • Het resultaat:

  Er is gekozen voor Compass Group die zich met hun duurzaamheidsprogramma NULA gaat inzetten op duurzaamheid in de contractperiode. Vervolgens is de opdracht overgedragen aan de beheer organisatie van HFM.

Blijf op de hoogte!

Image
T: +31 (0)180 45 34 32
E: info@phifactory.com

Contact

T: +31 (0)180 45 34 32
E: info@phifactory.com

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.