Actieplan duurzaamheid Veiligheidsregio Twente

Actieplan duurzaamheid Veiligheidsregio Twente

 • Veiligheidsregio Twente
 • De Veiligheidsregio Twente (VRT) wil aan de slag met duurzaamheid. De veiligheidsregio heeft als overheidsorganisatie een maatschappelijke – en voorbeeldrol, zodat de aarde leefbaar blijft voor de huidige en toekomstige generaties. Ze ondervinden de directe gevolgen van klimaatverandering in het primaire proces (denk aan natuurbranden, hittestress, wateroverlast). Tegelijkertijd leveren ze een bijdrage aan een duurzamere samenleving in de vorm van preventie en voorlichting. De wens is om duurzaamheid volledig te integreren in de kernwaarden en praktische werkzaamheden van de VRT.

 • Opdracht:

  Er is vanuit de organisatie behoefte aan kennis en inzicht, evenals een concrete visie en een duidelijk toekomstbeeld. De VRT stelt daarom vanuit een centraal punt een duidelijke ambitie en visie vast om van daaruit pragmatisch richting te geven aan duurzaamheid binnen de organisatie. De bestaande initiatieven krijgen een plek in het overkoepelende duurzaamheidsbeleid. Daarnaast willen ze duurzaamheid meetbaar maken middels een CO2 nulmeting.

 • De PHI aanpak:

  Om te komen tot een concrete ambitie en pragmatisch actieplan is een aantal stappen doorlopen. Er is een analyse gedaan van de huidige rol die duurzaamheid speelt binnen de organisatie. Daarnaast is een omgevingsanalyse gedaan om te kijken naar de huidige ontwikkelingen en andere (soortgelijke) organisaties . Dit vormde het startpunt voor de ambitiesessie waarin een concrete ambitie, strategie en aanpak voor de VRT is geformuleerd. Deze ambitiesessie is gecombineerd met een inspirerende duurzaamheidsdag voor de gehele organisatie om zo het onderwerp onder de aandacht te brengen. In de opvolgende kansensessie zijn kansen op zowel het primaire, als het secundaire proces van de geformuleerd door een afvaardiging van de organisatie. Parralel hieraan is een CO2 organisatiescan uitgevoerd voor alle 29 locaties kazernes en oefencentrum Twente Safety Campus om zo een eerste inzicht te creëren in de grootste CO2 drijvers en datagedreven maatregelen te kunnen formuleren.

 • Het resultaat:

  Bovenstaand stappen zijn samengekomen tot een actieplan met acties voor de korte (-2025) en langere termijn (2025 - 2030), communicatief ondersteund met een visuele roadmap (zie onder). In het actieplan zijn acties geformuleerd op vier thema's met bijbehorende concrete doelstellingen:

  • Klimaat
  • Sociaal
  • Circulair
  • Natuur

  De activiteiten betreffen het primaire proces (denk aan nieuwe blusmethoden en gebiedsgerichte aanpak) evenals voor de ondersteunende processen (denk aan het verduurzamen van het wagenpark en vergroenen van kazernes). De resultaten zijn gepresenteerd aan het projectteam en geïnteresseerden vanuit de organisatie. De VRT gaat nu met het kernteam duurzaamheid uitvoering geven aan dit actieplan.

Blijf op de hoogte!

Image
T: +31 (0)180 45 34 32
E: info@phifactory.com

Contact

T: +31 (0)180 45 34 32
E: info@phifactory.com

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.