Van ambitie naar de praktijk met Essent Facility Services

Van ambitie naar de praktijk met Essent Facility Services

 • Essent Facility Services
 • Essent Facility Services (FS) en IFM partner Facilicom hebben gezamenlijk in 8 maanden tijd het ‘van ambitie naar praktijk’ traject bij PHI Factory doorlopen. Essent FS en Facilicom zijn inmiddels mooie stappen aan het zetten voor de verdere verduurzaming van hun facilitaire diensten.

 • Opdracht:

  Essent is als energiebedrijf continu bezig met duurzame innovaties binnen hernieuwbare energie bij haar klanten. Ook voor de eigen bedrijfsvoering van Essent zijn ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen gesteld vanuit Essent FS. PHI Factory heeft de rol van kennispartner en procesbegeleider vervuld om de huidig geformuleerde ambitie te toetsen, aan te scherpen en hier praktisch invulling aan te geven. Facilicom heeft als IFM partner van Essent FS meegedacht over de ambities, doelstellingen en acties voor de komende jaren.

 • De PHI aanpak:

  Voor de aanpak hebben we de The Natural Step gehanteerd. We hebben een uitgebreide CO2 nulmeting (deep dive) uitgevoerd en een grondstofstromenanalyse die parallel liepen aan het van ambitie naar praktijk traject. Hiermee werd het daadwerkelijke CO2 verbruik binnen de bedrijfsvoering inzichtelijk, met de grootste CO2 verbruikers. Dit brengt focus aan binnen de geformuleerde kansen. Binnen Essent FS bleek de meeste potentie tot CO2-reductie bij het stroom- en het gasverbruik te liggen.

  We zijn van start gegaan met een inspiratiesessie voor een aantal medewerkers en leveranciers van Essent FS, maar ook de eindgebruikers van facility services. Daarnaast is een interne- en externe analyse uitgevoerd van de huidige situatie. Op basis van de huidige situatie hebben we de gezamenlijke ambitie getoetst en doelstellingen geformuleerd. De rode draad die hier doorheen loopt, is het stimuleren van duurzaam gedrag onder alle Essenters. Daar heeft Essent FS potentieel veel invloed op, door het duurzaam inrichten en aanbieden van haar services. De volgende ambitie is gezamenlijk geformuleerd tijdens de ambitiesessie:

  Essent Facility Services heeft een CO2 neutraal (hoofd)kantoor en CO2 neutrale facility services in 2030.”

  Verschillende doelstellingen binnen de uitgekozen thema’s ‘CO2’, ‘Circulair’, ‘Milieu’ en ‘Mensen’ geven hier vervolgens invulling aan, samengevat in het ambitiedocument. Vanuit deze ambitie en doelstellingen hebben we samen met het team van Essent FS en Facilicom kansen en activiteiten geformuleerd in de kansensessie om de duurzaamheidsambities naar de praktijk te brengen. Voorgaande stappen zijn samengevoegd in een uitgebreid actieplan, waarin de acties zijn geprioriteerd en in de tijd zijn uitgezet. In de roadmap is het geheel gevisualiseerd.

 • Het resultaat:

  Binnen de IFM samenwerking zijn Essent FS en Facilicom inmiddels aan de hand van het ambitiedocument, actieplan en roadmap aan de slag gegaan met de eerste acties. Alle Essenters en externe stakeholders worden geactiveerd vanuit Essent FS als ‘enabler’. Stap voor stap naar een CO2 neutraal (hoofd)kantoor en neutrale facility services in 2030!

Blijf op de hoogte!

Image
T: +31 (0)180 45 34 32
E: info@phifactory.com

Contact

T: +31 (0)180 45 34 32
E: info@phifactory.com

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.