AM Klimaatpositief

AM Klimaatpositief

 • AM
 • Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie van AM (onderdeel van Koninklijke BAM Groep). Als gebiedsontwikkelaar zorgen zij in samenwerking met o.a. overheden, vastgoedbeleggers en bewoners voor kwaliteitsrijke gebieden om in te wonen, werken, winkelen en recreëren. AM gooit met haar gebiedsontwikkelingen het roer om en werkt toe naar een positieve impact, waarbij ze meer geven dan nemen: klimaatpositief in 2040. Dat doen ze door de ecologische voetafdruk van de bouw, gebouwen en van gebiedsontwikkeling drastisch te reduceren.

 • Opdracht:

  De stip op de horizon is om een klimaatpositieve gebiedsontwikkelaar te worden. Om deze strategie en de doelstelling te valideren, nog scherper te krijgen en vooral ook uit te werken naar de praktijk is PHI Factory gevraagd om samen met AM te verkennen hoe deze stappen gezet kunnen worden.

 • De PHI aanpak:

  Het proces om te komen tot de duurzame ambitie (AM Klimaatpositief) en het vertalen van de doelstellingen naar een praktisch plan is te verdelen in drie stappen. De eerste stap is een interne analyse gevolgd door een ambitiesessie waarin we samen met AM de WHY definiëren, het definitiekader bepalen en een passende strategie stellen die aansluit bij de ambitie. In de tweede stap maken we de vertaling naar activiteiten in de verschillende domeinen van AM. Met alle stakeholders aan tafel definiëren we kansen voor het behalen van de ambities en doelstellingen. In deze interactieve kansensessie wordt er ook gekeken naar prioritering en operationalisering en bepalen we hoe de impact en het effect van de activiteiten meetbaar gemaakt kunnen worden. In de derde stap wordt een visuele roadmap opgezet, ondersteund door een kernachtig actieplan op weg naar het behalen van de ambitie.

 • Het resultaat:

  De ambitiesessie heeft geresulteerd in een twopager met de ambitie ‘AM Klimaatpositief’. Hierin is het ambitieweb opgenomen dat is gebaseerd op het donutmodel van de circulaire economie, hierin staan zowel het sociale fundament als de planetaire grenzen aangegeven. Het model dient als kompas om richting te geven aan de transitie naar klimaatpositieve gebiedsontwikkeling en biedt één kapstok voor zowel de klimaatopgave als de toegevoegde waarden die AM belangrijk vindt. Het laat zien met welke impactgebieden AM aan de slag gaat; energie, circulariteit, mobiliteit, biodiversiteit, klimaatadaptatie en gebruik. Ook de sociale impactgebieden gezondheid en sociaal/inclusieve stad zijn hierin vertegenwoordigd. Per thema zijn meetbare indicatoren gedefinieerd, zoals bijvoorbeeld energieverbruik, MPGscore en het aantal doelsoorten om de doelen scherp te stellen.

  Om heel helder te laten zien hoe AM de komende jaren aan de slag gaat met de duurzaamheidsambitie hebben we een visuele roadmap opgesteld. Met een visualisatie van een gebiedsontwikkeling en het koppelen van de ambitie en doelen aan jaartallen, is het heel concreet en zichtbaar waar de kansen liggen. De roadmap wordt ondersteund door een kernachtig actieplan met de rollen, randvoorwaarden en middelen waar AM gebruik van kan maken op weg naar klimaatpositief in 2040. Het dient als hulpmiddel om over het grote geheel na te denken en om richting te geven aan de keuzes die AM maakt en het beleid dat de organisatie voert op weg naar klimaatpositieve gebiedsontwikkeling. Met het ambitieweb, de roadmap en het bijbehorende actieplan als tastbaar resultaat kan AM de volgende stap zetten in het realiseren van haar ambitie.

Blijf op de hoogte!

Image
T: +31 (0)180 45 34 32
E: info@phifactory.com

Contact

T: +31 (0)180 45 34 32
E: info@phifactory.com

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.