E3 model toegepast bij gebouwen NSI

E3 model toegepast bij gebouwen NSI

 • NSI
 • NSI N.V. is een beursgenoteerde Nederlandse kantorenbelegger die zorgt dat haar klanten maximale productiviteit en groei bereiken. Dit doen ze door het bieden van de beste service en de meest flexibele vastgoedoplossingen in moderne, gezonde en duurzame kantoren op toplocaties. De focus voor het verduurzamen van de kantoren ligt op het verkleinen van het energieverbruik binnen de gebouwen.

 • Opdracht:

  NSI wil haar gebouwen verduurzamen. In samenwerking met INNAX heeft PHI Factory voor 3 gebouwen de kosten en baten van verschillende duurzaamheidsmaatregelen in kaart gebracht. Hierbij is per maatregel gekeken naar: - Investering - Energiebesparing - Verborgen CO2-voetafdruk van gebruikte materialen Hierbij is een afweging gemaakt over de gehele levenscyclus. Welke maatregelen hebben de laagste CO2 voetafdruk met hun materialen? Welke leveren de meeste energiebesparing op? En welke maatregelen zijn vanuit financieel oogpunt het meest aantrekkelijk op de lange termijn?

 • De PHI aanpak:

  Op basis van gebouwinspecties heeft INNAX-energiebesparingsonderzoeken uitgevoerd bij drie NSI gebouwen. Met deze onderzoeken is berekend wat het energieverbruik is per gebouw. Vervolgens is bepaald wat de energiebesparing en initiële kosten zijn van verschillende maatregelen, zoals isolatie en zonnepanelen. Vaak wordt alleen gekeken naar (de CO2-voetafdruk van) het energieverbruik van een gebouw. Echter ontstaat er ook veel CO2-impact in de keten. Denk hierbij aan het verkrijgen en verwerken van de materialen die gebruikt worden voor de productie van zonnepanelen of isolatiemateriaal. In het productieproces van deze materialen ontstaan broeikasgasemissies door het delven van grondstoffen, transport en het gebruik van energie. PHI heeft de verborgen impact hiervan inzichtelijk gemaakt met behulp van een berekening per maatregel. Vervolgens zijn voor zowel de CO2-emissies als het financiële plaatje berekeningen gemaakt over de gehele levensduur en zijn deze tegen elkaar afgezet: wat moet er aan de voorkant geïnvesteerd worden (in euro’s, materialen en CO2-emissies) om op de langere termijn een positieve impact te maken?

 • Het resultaat:

  Per gebouw is er een overzichtelijk afwegingskader gemaakt van de verschillende maatregelen. Met dit overzicht kan NSI de verschillende maatregelen beoordelen en onderling vergelijken op hun financiële- en klimaatimpact. Hiermee kan NSI een datagedreven keuze maken over welke maatregelen ze gaan doorvoeren om de klimaatimpact van hun gebouwen te verminderen.

Blijf op de hoogte!

Image
T: +31 (0)180 45 34 32
E: info@phifactory.com

Contact

T: +31 (0)180 45 34 32
E: info@phifactory.com

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.