Circulaire gebiedsontwikkeling De Dreef

Circulaire gebiedsontwikkeling De Dreef

 • Gemeente Waddinxveen
 • Gemeente Waddinxveen gaat het gebied De Dreef, vlak bij het centrum van Waddinxveen, ontwikkelen tot een aantrekkelijk gemengd woongebied met 175 appartementen gericht op betaalbaarheid en zorg. Circulariteit is een belangrijk leidend principe bij deze gebiedsontwikkeling. Om de planvorming te optimaliseren heeft de gemeente Waddinxveen de wens om in een vroeg stadium een gebiedsontwikkelaar te betrekken voor de circulaire gebiedsontwikkeling. Voor het echter zover is dienen eerst de circulaire kansen van het gebied in kaart gebracht te worden. Na een zorgvuldige afweging, het toetsen met de markt en het maken van keuzes zal de aanbesteding op de markt gezet worden.

 • Opdracht:

  Wij zijn gevraagd om samen met de gemeente de circulaire kansen van het gebied in kaart te brengen en daarvoor breed draagvlak te creëren binnen de organisatie. Daarbij is het belangrijk dat de ervaringen die worden opgedaan met circulaire gebiedsontwikkeling worden geborgd binnen de gemeente. Na een succesvolle afronding van dit proces zullen wij de aanbesteding begeleiden en op de markt gaan zetten. Voor dit advieswerk hebben wij een samenwerking ingericht bestaande uit drie partijen met ieder een complementaire specialisatie; circulaire gebiedsontwikkeling door Urban Matter, aanbesteden door Adjust Consulting en het borgen van het leereffect en projectmanagement door PHI Factory. Hierin hebben wij de rol van hoofdaannemer.

 • De PHI aanpak:

  Voor ons is circulair ontwikkelen van een gebied niet meer alleen ‘het stapelen van uitsluitend stenen’. Het gaat om integrale projectontwikkeling van een gebied waarbij thema’s als energie, gemeenschapszin, lokale economie en gezondheid & welzijn afgewogen aan bod komen. Integraal ontwikkelen betekent het continu afwegen van de verschillende ontwikkeldoelen oftewel een iteratief lerend proces, opdat de som der delen optimaal bijdraagt aan het gestelde doel. Het eindresultaat is een toekomstbestendige en geliefde woonwijk waar bewoners trots zijn en eigenaarschap willen tonen. De wijk is veerkrachtig en kan anticiperen op veranderende behoeften en innovaties. Een integraal afwegingskader zal als instrument gebruikt worden om inzicht te geven in de circulaire kansen en het advies om keuzes te maken tussen de verschillende circulaire ambities. Om te komen tot dit afwegingskader, doorlopen we verschillende stappen tot aan het besluitvormingsproces. We starten met deskresearch en interviews om verschillende onderwerpen in beeld te krijgen. Ook richten wij een dialoogcommissie in om de kwaliteit in het proces te borgen en op de hoogte te blijven van de nieuwste technieken en ontwikkelingen. Om invulling te geven aan de uitvraag voor de circulaire gebiedsontwikkeling, organiseren wij vijf workshops. Samen met betrokkenen uit de verschillende domeinen van de gemeente Waddinxveen gaan we aan de slag met de verschillende thema’s. Hiermee zorgen we voor een breed draagvlak, snelle voortgang en begrip voor elkaars belangen.

 • Het resultaat:

  Deze stappen leiden tot een rapportage waarin de circulaire ambities voor De Dreef zijn geborgd inclusief een proces om te evalueren, bij te sturen en te innoveren van elke stap die we gaan zetten met zowel ambtelijke als bestuurlijke afstemming. Het bevat een overzichtelijk gepresenteerd kansenoverzicht en een integraal en gevalideerd afwegingskader dat later in het proces gebruikt wordt voor onder andere de beoordeling van marktpartijen en inschrijvingen. Het delen van kennis is essentieel in de transitie waar we voor staan. Om het leereffect van circulaire gebiedsontwikkeling als katalysator verder te vergroten borgen we de geleerde lessen in leerprogramma’s die afgestemd zijn op verschillende stakeholders in het gebied en binnen de gemeente. We integreren het leerproces in een omgeving die uitdaagt, enthousiasmeert én activeert met ons online gamified leerplatform.

 • Bron afbeelding: Urban Matter (https://www.urban-matter.nl/2020/06/10/happy-citizen/)

Blijf op de hoogte!

Image
T: +31 (0)180 45 34 32
E: info@phifactory.com

Contact

T: +31 (0)180 45 34 32
E: info@phifactory.com

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.