Routekaart verduurzaming LVNL gebouwen

Routekaart verduurzaming LVNL gebouwen

 • Luchtverkeersleiding nederland
 • Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) is verantwoordelijk voor de veilige en efficiënte afhandeling van het vliegverkeer in het Nederlandse luchtruim. Vanuit haar maatschappelijke functie voelt de organisatie zich verantwoordelijk voor een duurzame wereld van morgen en werkt met prioriteit aan het verduurzamen van haar bedrijfsprocessen. LVNL is zich steeds bewuster geworden van het belang van de omgeving en de gebruikers: meerwaarde bieden voor de klant en rekening houden met de omgeving door de impact van luchtvaart te minimaliseren. LVNL wil waarde creëren voor Nederland, haar klanten en partners en heeft daartoe doelstellingen voor 2030 geformuleerd op het gebied van klimaat, circulariteit en gezond & sociaal.

 • Opdracht:

  Onderdeel van deze doelstellingen is het verduurzamen van de LVNL gebouwen. PHI Factory heeft in samenwerking met Innax, LVNL ondersteund met het opstellen van een routekaart voor de verduurzaming van de LVNL gebouwen met daarbij specifieke aandacht voor het hoofdkantoor van LVNL op Schiphol-Oost. De routekaart geeft antwoord op de vragen: • Welke fysieke aanpassingen aan de LVNL gebouwen zijn er op korte, middellange (2030) en lange termijn (2050) nodig om de duurzaamheidsdoelstellingen van LVNL te realiseren, te blijven voldoen aan wet- en regelgeving en op termijn tevens te voldoen aan de Paris Proof doelstellingen? • Op welk moment in de tijd moeten fysieke aanpassingen uitgevoerd worden? • Wat zijn hiervoor de benodigde investeringskosten, wat zijn de baten (niet alleen in geld uitgedrukt, maar ook in energieverbruik en CO2- reductie) en wat is de terugverdientijd van de investeringen?

 • De PHI aanpak:

  Om aan te sluiten bij de eerder opgestelde duurzame doelen van LVNL, hebben wij het door PHI eerder opgestelde duurzaamheidsprogramma als kapstok gebruikt voor het opstellen van de routekaart. Alle fysieke aanpassingen zijn in beeld gebracht en onderverdeeld in de drie pijlers van LVNL; klimaat, circulariteit en gezond & sociaal. Op basis van de beschikbare informatie heeft Innax energieanalyses uitgevoerd van meerdere LVNL gebouwen op luchthavens in Nederland. Met deze analyse is berekend wat het energieverbruik is per gebouw en hebben we inzichtelijk gemaakt welke fysieke ingrepen er genomen moeten worden om de gestelde Paris Proof Score te behalen. Door te werken naar een goede Paris Proof Score draag je bij aan het terugdringen van broeikasgassen die ontstaan door de energievraag. Voor elke maatregel heeft Innax ook inzichtelijk gemaakt welke investeringskosten er benodigd zijn en welke baten het heeft. Voor de Paris Proof Score wordt uitsluitend gekeken naar het energieverbruik van het gebouw. Maar er kan ook verborgen CO2-impact ontstaan door de materialen die gebruikt worden, zoals de aanschaf en het gebruik van zonnepanelen of isolatiemateriaal. In het productieproces van deze materialen ontstaan broeikasgasemissies door het delven van grondstoffen, transport en het gebruik van energie. Om de impact hiervan zichtbaar te maken, heeft PHI met behulp van een berekening per maatregel een inschatting gemaakt van deze verborgen impact.

 • Het resultaat:

  Met een visueel aantrekkelijke routekaart die onderbouwd is met een rapport, zijn de benodigde fysieke aanpassingen inzichtelijk gemaakt en in de tijd uitgezet. Hierbij zijn ook de beoogde investeringskosten en baten in beeld gebracht. Hiermee kan LVNL de volgende stap zetten in het verduurzamen van haar gebouwen.

Blijf op de hoogte!

Image
T: +31 (0)180 45 34 32
E: info@phifactory.com

Contact

T: +31 (0)180 45 34 32
E: info@phifactory.com

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.