Inkooptraject circulaire kantoorinrichting

Inkooptraject circulaire kantoorinrichting

 • Rijkswaterstaat
 • Rijkswaterstaat heeft in 2016-2017 een nieuw raamcontract voor ‘circulair kantoormeubilair’ bij de rijksoverheid aanbesteed. Dit raamcontract, met een potentiële omvang van €200 miljoen, is de grootste circulaire inkoopopdracht die tot nu toe in Nederland is aanbesteed.

  Niet alleen qua financiële omvang, maar ook qua circulair ambitieniveau is het project bijzonder en leerzaam voor andere overheden. Het is dan ook van belang voor de ontwikkeling van circulair inkopen om dit bijzonder leerzame traject in kaart te brengen en zo de opgedane kennis te verspreiden.

  Rijkswaterstaat zet de toon met uitvraag circulaire kantoorinrichting.

 • Opdracht:

  Omdat de verslaglegging en communicatie wat betreft deze innovatieve aanbesteding tot op heden beperkt is geweest, wilde PIANOo een rapportage over de geleerde lessen uit deze aanbesteding maken. PHI Factory is gevraagd deze lessen op te halen, te analyseren en te ontsluiten in een toegankelijk en helder rapport.

 • De PHI aanpak:

  In eerst instantie vond er een inventarisatie van de beschikbare documenten plaats. Dit ging om documenten zoals de aanbestedingsstukken, reeds opgestelde factsheets en evaluatiestukken. Deze informatie werd geanalyseerd en samengevoegd. Op basis van deze opzet vond er overleg plaats met RWS wat betreft de opgehaalde informatie en gaf PHI een overzicht van de nog missende informatie. Van daaruit werd binnen RWS de juiste informatie bij de juiste personen opgehaald. Juist deze informatie is waardevol voor dit rapport om inzicht te krijgen in het proces, de obstakels en hoe hiermee is omgegaan.

 • Het resultaat:

  Oplevering van een helder en toegankelijk rapport dat de geleerde lessen uit de aanbesteding circulaire kantoormeubilair van Rijkswaterstaat beschrijft. Zo is belangrijk gebleken om voldoende tijd te nemen in de voorbereiding van de aanbesteding en te zorgen dat het creëren van draagvlak los wordt gekoppeld van het aanbestedingstraject. Ook waren de kwalitatieve circulaire gunningscriteria doorslaggevend en daarmee een duidelijke succesfactor. Dit rapport geeft andere aanbestedende diensten waardevolle inzichten en handvatten om zelf aan de slag te gaan met circulair inkopen. Rijkswaterstaat draagt hiermee bij aan kennisdeling en de ontwikkeling van circulair inkopen in het algemeen en voor kantoormeubilair in het bijzonder.

 • Lees de rapportage hier

Blijf op de hoogte!

Image
T: +31 (0)180 45 34 32
E: info@phifactory.com

Contact

T: +31 (0)180 45 34 32
E: info@phifactory.com