Nulmeting CO2 footprint hoofdkantoor

Nulmeting CO2 footprint hoofdkantoor

 • Waternet
 • Samen met de afdeling Facilitaire Zaken (FZ) van Waternet ontwikkelde PHI Factory al eerder een roadmap richting een circulaire bedrijfsvoering in 2025. Om de stappen die FZ wil gaan nemen om deze circulaire bedrijfsvoering te realiseren te bekrachtigen, willen zij de CO2 footprint van de werkomgeving en facilitaire services in kaart brengen. Daarnaast vindt FZ het belangrijk om alle medewerkers inzicht te geven in de impact van het verduurzamen van de werkomgeving. 

  De werkomgeving, de manier waarop de mensen werken, zich mobiliseren en gebruik maken van de verschillende faciliteiten, heeft namelijk een grote waarde voor de zichtbaarheid van duurzaamheid binnen Waternet. Ook sluit FZ met CO2 reducerende maatregelen aan bij de ambitie van Waternet op het gebied van CO2 reductie: CO2 neutraal in 2020. Deze doelstelling is echter met name gericht op de primaire processen van Waternet, de impact van de werkomgeving en alle secundaire processen is in vergelijking hiertoe beperkt.

   

 • Opdracht:

  Waternet heeft PHI Factory gevraagd om de CO2 footprint van het hoofdkantoor, alle elementen in de werkomgeving, facilitaire services en ICT in kaart te brengen. Voor het maken van deze nulmeting is de PHI Impact Calculator ingezet.

 • De PHI aanpak:

  De PHI Impact Calculator kijkt niet alleen naar de CO2 uitstoot die gepaard gaat met het gebruik van energie en transport, maar brengt juist de verborgen impact in kaart. Dit is de CO2-uitstoot die veroorzaakt wordt in de gehele levenscyclus van een product (de winning van grondstoffen, fabricage, transport, gebruik en verwerking na gebruik). Zo worden ook alle materialen en producten die worden ingezet in en rondom de bedrijfsvoering meegenomen in de CO2 footprint.

 • Het resultaat:

  Voor de berekening zijn het gebouw, alle facilitaire services en ICT in kaart gebracht die gerelateerd kunnen worden aan het hoofdkantoor van Waternet over het jaar 2019. Dit resulteert in een overall beeld van de totale COfootprint van het hoofdkantoor van Waternet.

  Interessant is dat de verborgen impact ruim 62% van de totale COfootprint inneemt. Dit betekent dat de afdeling FZ groot potentieel in handen heeft om de CO2 footprint te reduceren. Van de totale dertien productgroepen die zijn meegenomen in de berekening staan: 1. gebouwenbeheer, 2. ICT en 3. Catering (food & non-food) in de top 3 van productgroepen met de grootste milieudruk.

  Bij gebouwenbeheer draagt o.a. het beton en staal dat gebruikt wordt in de constructie voor een groot deel bij aan de totale COfootprint. Zaak dus om deze materialen zo lang mogelijk te gebruiken en deze bij toekomstige projecten te hergebruiken.

  De grote hoeveelheid elektronische apparatuur zorgt ervoor dat ICT op plek 2 terecht is gekomen. In deze productgroep zou vermindering en levensduurverlenging veel positieve impact kunnen maken. Bij Waternet is het vervangingsbeleid reeds aangepast en zal vanaf 2020 enkel vervangen worden indien nodig.

  Binnen catering is opvallend dat, niet vlees, maar juist zuivel, koffie en banket zorgen voor de grootste milieudruk. Op het gebied van de consumptie van vlees worden binnen Waternet namelijk al veel maatregelen genomen. Waternet kan impact maken door ook het gebruik van zuivelproducten te reduceren en voedselverspilling te voorkomen.

  Door inzicht te krijgen in de COfootprint die gepaard gaat met het hoofdkantoor en haar bedrijfsvoering krijgt FZ helder inzicht in de grootste impactgebieden en kan berekend worden welke maatregelen het grootste verbeter potentieel met zich meedragen. PHI Factory heeft dit potentieel omschreven in een advies dat specifiek per productcategorie kan worden toegepast. De afdeling facilitaire zaken van Waternet heeft hiermee een middel in handen dat voor toekomstige beleidsbepalingen kan worden gebruikt om de COfootprint te laten afnemen.

Blijf op de hoogte!

Image
T: +31 (0)180 45 34 32
E: info@phifactory.com

Contact

T: +31 (0)180 45 34 32
E: info@phifactory.com