Van afval naar grondstof binnen Facilitair Management Rijkswaterstaat

Van afval naar grondstof binnen Facilitair Management Rijkswaterstaat

 • VANG Buitenshuis
 • Rijkswaterstaat staat aan de lat voor de uitvoering van het programma VANG (Van Afval Naar Grondstof) Buitenshuis, een programma dat de KWD (kantoor, winkel en diensten) -sector helpt om het restafval te halveren. Het doel van dit meerjarenprogramma is om meer te recyclen, minder grondstoffen te gebruiken en zo een stap te zetten naar een circulaire economie. Tijdens het uitvoeren van dit programma werd het potentieel en de kansen zichtbaar die binnen het facilitaire werkveld liggen. Rijkswaterstaat wil een goed beeld krijgen van dit werkveld en hoe zij met het programma VANG Buitenshuis een rol kunnen spelen in het voorkomen, optimaliseren en circulair verwaarden van reststromen voor deze branche.

 • Opdracht:

  PHI Factory is gevraagd om een verkenning uit te voeren naar het facilitaire speelveld en het potentieel van deze branche, zodat de Facility Managers met hun inkoop en verkoopprocessen kunnen fungeren als vliegwiel voor het verduurzamen van de keten op het gebied van afvalpreventie. Daarnaast is de potentie onderzocht voor VANG Buitenshuis om een actieve rol te spelen binnen de verschillende facilitaire diensten in de branche. Er zijn zes impactvolle facilitaire diensten onderzocht, namelijk: catering-, vergader- en evenementenservice, werkomgeving, ICT, bedrijfskleding, schoonmaak en repro en kantoorbenodigdheden. Per dienst is gekeken naar de volwassenheid van de markt en de kansen op het gebied van circulariteit.

 • De PHI aanpak:

  Allereerst is het totaalaanbod aan facilitaire dienstverleners onderzocht en de grote hiervan. Vervolgens is er per facilitaire dienst inzichtelijk gemaakt welke partijen hierin actief zijn en wat de grootste grondstofstromen en CO2 -drijvers zijn binnen de desbetreffende dienst. Ook is gekeken naar de volwassenheid van de marktpartijen werkzaam in de dienst en de ontwikkelingen die invloed hebben op de bedrijfsvoering van deze partijen. Voor verdere verdieping van deze diensten en het toetsen van het draagvlak voor een samenwerkingsvorm vanuit VANG Buitenshuis, zijn er tien facilitaire aanbieders geïnterviewd. Zowel single service, multi-service als integrated FM partijen. Het doel van de interviews was het achterhalen van het potentieel van deze partijen op het gebied van afvalpreventie en reductie. Wat ervaren zij als obstakels? Waar hebben de partijen behoefte aan om stappen te kunnen zetten op het gebied van afval? Staan de partijen open voor een samenwerkingsvorm vanuit VANG Buitenshuis? Deze vragen zijn verwerkt in een advies naar VANG Buitenshuis hoe zij een passende rol kunnen aannemen in het verduurzamen van het facilitaire werkveld. Het advies is samengevat in een overzichtelijke visuele plaat, zoals hierboven te zien.

 • Het resultaat:

  De facilitaire partijen zijn zich bewust van hun invloedsfeer en erkennen hun rol in het behalen van zowel eigen circulaire ambities, als die van de opdrachtgever. Om deze ambitie verder te vertalen naar de praktijk is er behoefte aan kennis ontsluiting en het delen hiervan met concullega’s. VANG Buitenshuis is geadviseerd om als verbindende schakel de gap tussen wet- en regelgeving en de markt te verkleinen. Dit kan door middel van een ‘ondersteuningspakket’ bestaande uit VANG Buitenshuis ’s expertise, inhoudelijke kennis, financiële middelen, ervaring en mogelijk risico’s en kansen waarmee VANG Buitenshuis bedrijven een helpende hand biedt. Vanuit deze behoefte aan kennisdeling kwam naar voren dat merendeel van de geïnterviewde partijen open staat voor een samenwerkingsvormen waarin VANG Buitenshuis een faciliterende rol kan spelen. Als vervolg van het speelveldonderzoek is VANG Buitenshuis in samenwerking met PHI Factory een FM-koplopersgroep gestart. In deze koplopersgroep is een selecte groep facilitaire partijen aan de slag gegaan met het experimenteren met afval(preventie). Individueel en in een drietal georganiseerde bijeenkomsten. De focus van de groep richt zich op afvalpreventie, het voorkomen van afval en toewerken naar zero waste. Het doel van de koplopersgroep is dat de betrokken partijen hun diensten leren aanbieden met minder materiaalgebruik. Het gevolg daarvan is afvalvermindering bij hun klanten. De koplopersgroep loopt tot Q1 2023.

Blijf op de hoogte!

Image
T: +31 (0)180 45 34 32
E: info@phifactory.com

Contact

T: +31 (0)180 45 34 32
E: info@phifactory.com

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.