Visie & ambitie duurzaamheid Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Visie & ambitie duurzaamheid Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

 • Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
 • De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) wil versnellen en zich verder ontwikkelen op het thema duurzaamheid. De veiligheidsregio heeft als overheidsorganisatie een maatschappelijke voorbeeldrol, zodat de aarde leefbaar en veilig blijft voor de huidige en toekomstige generaties. Ze ondervinden de directe gevolgen van klimaatverandering in het primaire proces (denk aan natuurbranden, hittestress, wateroverlast). Tegelijkertijd leveren ze een bijdrage aan een duurzamere samenleving in de vorm van preventie en voorlichting. Binnen de VRMWB zijn er al verschillende initiatieven die bijdragen aan een duurzame veiligheidsregio, echter miste een heldere stip op de horizon en focus.

 • Opdracht:

  De wens vanuit de VRMWB was het ontwikkelen van een visie en ambitie om van daaruit toe te werken naar een plan van aanpak met als stip op de horizon een duurzame veiligheidsregio. Om te bepalen waar de VRMWB nu staat wilden ze hun impact meetbaar maken middels een CO2 nulmeting en zich laten certificeren voor de CO2 prestatieladder.

 • De PHI aanpak:

  Om te komen tot een concrete ambitie zijn een aantal stappen doorlopen. Er is een analyse gedaan van de huidige rol die duurzaamheid speelt binnen de organisatie en hoe dit zich verhoudt tot de buitenwereld. Hieruit bleek o.a. dat er al veel initiatieven leven binnen de organisatie. Ook zijn er verschillende interviews uitgevoerd om te bepalen waar de kansen en uitdagingen liggen en wat er nodig is om een duurzaamheidsambitie naar de praktijk te brengen. Deze analyse vormde het startpunt voor de ambitiesessie waarin een concrete ambitie, strategie en aanpak voor de VRMWB is geformuleerd. Parralel hieraan is door de Duurzame adviseurs een CO2 nulmeting uitgevoerd met als doel het behalen van niveau 3 op de CO2prestatieladder.

 • Het resultaat:

  Bovenstaande stappen zijn samengekomen tot een ambitiedocument. Er is gekozen voor de Sustainable Development Goals (SDG) als kapstok. Waarbij de VRMWB zich zal focussen op de thema’s; Mens (SDG 3 & 4), Circulariteit (SDG 12), Klimaat (SDG 13) en Samenwerking (SDG 17).

  Aan het einde van de ambtiesessie zijn de duurzaamheidsambassadeurs bezegeld met een SDG’s speldje, als startpunt voor het duurzaamheidsprogramma. Zij gaan op basis van de ambitie, de huidige situatieanalyse en de CO2 meting de concrete vertaling naar een plan van aanpak maken. We wensen de ambassadeurs veel succes en hebben er alle vertrouwen in dat de VRMWB deze ambities gaat realiseren.

Blijf op de hoogte!

Image
T: +31 (0)180 45 34 32
E: info@phifactory.com

Contact

T: +31 (0)180 45 34 32
E: info@phifactory.com

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.